ARHB713 Практика "Картография и картиране в археологията"

Анотация:

Целта на практиката е запознаването с пространствен анализ на археологически обекти и находки. Изготвянето на карти на разпространение на артефакти, селища и други видове археологически обекти с помощта на ГИС-програми стои в основата на всяко археологическо изследване. Географските информационни системи предоставят големи възможности както за анализ, така и за визуализиране и представяне на специализирана пространствена информация пред по-широка публика. Успешното преминаване на курса е условие за участие в изследователските проекти на Департамент "Археология".

прочети още
Археология

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Узунов  д-р
доц. Боян Думанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

как се прави пространствен анализ

2) могат:

да изготвят карти на разпространение на археологически находки


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Campana, St. / M. Forte (eds.)

2006 From Space to Place. 2nd Int. Conf. on Remote Sensing in Archaeology, BAR IS, 1568, Rome 2006

Evans, Th. / P. Daly (eds.)

2006 Digital Archaeology. Bringing Method and Theory. Routledge.

Wheatley, D. / M. Gillings

2002 Spatial Technology and Archaeology. The Archaeological Applications of GIS. Taylor and Francis,

London and New York 2002.

Средства за оценяване:

практическа задача 1

практическа задача 2