ARAB554 Семинар: "Рая и Ада в Исляма"

Анотация:

Семинарът допълва и задълбочава знанията на студентите, придобити в лекционния курс "Представите за отвъдното в исляма".

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След приключване на семинара студентите:

1) знаят:

• критически да анализират есхатологичните аспекти и символи на ислямската традиция;

• да различават есхатологичните представи на различните течения в исляма

2) могат:

• да ги локализират в техния исторически и социален контекст.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да са записали лекционния курс "Представите за отвъдното в исляма"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Християнска и мюсюлманска есхатология: общи сюжети и персонажи.
  2. Шиитска есхатология: Махди и Исус в класическия ислям и модерния ислям.

Литература по темите:

• Превод на Свещения Коран, превод: Цветан Теофанов;

Nerina Rustomji, The Garden and the Fire: Heaven and Hell in Islamic Culture, Columbia University Press, 2008.

• Smith, J., Haddad, Yvonne, The Islamic Understanding of Death and Resurrection, Oxford, 2002.

• P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs et al (ed.)., Encyclop?dia of Islam (EI?), 2nd Edition., 12 vols. with indexes and etc., Leiden: E. J. Brill, 1960–2005.