ARAB556 Проект: "Ориентът и Западна Европа"

Анотация:

Курсът има за цел да обобщи, разшири и задълбочи познанията на студентите, придобити в аудиторния курс ARAB516 Ориентът и Западна Европа – парадоксите на пресичащите се култури. В рамките на редовната сесия студентите защитават курсовите си проекти по теми, свързани с посочения курс.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Велин Белев  д-р
доц. Мариана Малинова  д-р
гл. ас. Неделя Китаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Допълват и разширяват познанията си за историята, културата и религиите на Ориента и Западна Европа.

2) могат:

• Да познават големите исторически, културни и религиозни взаимодействия между Ориента и Западна Европа.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Какво е “Запад”? Теоретични основания на понятието. “Западът” исторически развиващо се понятие.
 2. Ориентът” като концептуален конструкт. “Ориентът” – допълнение към “Запада” или самостоятелна реалност. Какво е “между”?
 3. Практически занимания върху теоретичните основания на Запада и Ориента.
 4. Ориентът като място за приобщаване на първоизточника на запада. Средновековието.
 5. Ориентът като място на размяна и завладяване. Ренесансът.
 6. Тягата към Ориента в изкуството на барока и класицизма.
 7. Осъзнаване на недостатъчността на западната култура. Ориентът като място на копнеж. Романтизмът І
 8. Осъзнаване на недостатъчността на западната култура. Ориентът като място на копнеж. Романтизмът ІІ.
 9. Ориентализмът като политическа доктрина и практика в епохата на раждането на икономическото господство на Запада.
 10. Ориентът като източник на модерното изкуство І
 11. Ориентът като източник на модерното изкуство ІІ
 12. Ориентът и изгнанието. Ориентът като място за изгнание на западната интелигенция през Втората световна война.
 13. Ориентът и изгнанието. Западът като място за изгнание на интелигенцията от Ориента през времето на Студентата война.
 14. Ориентът и изгнанието. Западът като място за изгнание на интелигенцията от Ориента през времето на Студентата война 1
 15. Ориентът и изгнанието. Западът като място за изгнание на интелигенцията от Ориента през времето на Студентата война 2

Литература по темите:

Бронщайн Ж.Ф., Фан Б., Пътеводител в общата култура, „Рива”, София 2008 г.

Никълсън Р.Мистиците на исляма , превод от англ. Хр.Белева, София, 2000.

Корбен А. История на ислямската философия, превод от френски Александър Веселинов, София 2004

Патие М.К, История на музиката – Западно-европейската музика от средновековието до днес, т.I и II:

Хусайн Наср, С. Трима мюсюлмански мъдреци, Изд. ,,Маулана Джалалуддин Руми’’,С.2001

Сурдел, Д. Ислямът’, Изд. ,,Одри’’, С.2000

Блашер, Р., Коранът Изд. ,,Одри’’, С.2000

Средства за оценяване:

курсов проект