SODB531 Проект: индивидът и институциите

Анотация:

Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
ас. Антоанета Матеева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: