SODB527 Съвременният контекст на социалната работа:индивид и общество по време на криза

Анотация:

Социална работа

Преподавател(и):

проф. Тома Томов  д-р
ас. Антоанета Матеева  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: