SODB514 Проект:"Социални политики и социални служби-операционализирането на помагането"

Анотация:

Социална работа

Преподавател(и):

доц. Харалан Александров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: