LOGB506 Практика: Методи на изследване в работата с деца и възрастни с психични нарушения

Анотация:

Самостоятелната работа включва анализ на тестове, интервюта и методи за изследване на деца и възрастни с психични нарушения, подбор на методики и представяне на изследван клиент – дете или възрастен в психично нарушение, кратко представяне на клиента, изследване, получени резултати и изводи. В самостотелната разработка студентът отговаря на въпросът за подбора на методиката в зависимост от избраният клиент.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: методи за изследване на деца и възрастни с психични нарушения

2) могат: да прилагат определени методи за изследване на деца и възрастни с психични нарушения


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Татьозов, Т., Н. Витанова. (2004). Психодиагностика на детското развитие, София, изд. „Веда Словена” – ЖГ, 2004

Средства за оценяване:

самостоятелна работа