MUSB001PS Поп и джаз пеене

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от ФБО, които изучават актьорско майсторство. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като групов курс.

Насочеността на курса е към теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение по пеене, запознаване с основните изисквания на вокалната техника: певческа стойка, певческо дишане, артикулация, звукоизвличане, метроритмичния усет, изграждане на изпълнителски умения, сценично поведение и стремеж към усъвършенстване.

Курсът по пеене поощрява индивидуалното развитие и творческо разгръщане на младите артисти.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

гл. ас. Илиян Парасков  д-р
почетен професор Етиен Леви  д-р
преп. Камелия Тодорова  
гл. ас. Нели Маринкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Началните умения, с които студентът е приет в програмата.


Предварителни изисквания:
В края на обучението си студентите са придобили умения за овладяване механизмите на звукоизвличане, да използват регистрите на гласа си, да интонират прецизно, да изпълняват музикални щрихи, да контролират вокалната си динамика и да изпълняват песни (театрални, филмови, мюзикълни) с базисна трудност. Познават и могат да обяснят понятията: говорен и певчески глас, вокален регистър, вокален резонатор, музикален щрих (легато, стакато), динамика.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Диагностика на гласа и очертаване на индивидуалните цели
 2. Запознаване с изпълнителския опит на студентite и подбор на концертен репертоар
 3. Диференциране на говорния и певческия глас
 4. Диференциране на говорния и певческия глас
 5. Вокални упражнения с фокус върху резонаторите
 6. Волеви и неволеви механизми на звукообразуване - ролята на музикалната мисъл
 7. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 8. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 9. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 10. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 11. Дихателни и вокални упражнения с фокус върху контрола на дишането и фонацията и подготовка на зададения репертоар
 12. Колоквиум
 13. Обзор на постигнатите цели в рамките на семестъра и репетиции за концерт
 14. Репетиции за концерт
 15. Концерт-изпит

Литература по темите:

Нотният материал, аудио и видео носителите съответстват на заложената стилова последователност, както и на индивидуалността и нивото на студента.