MUSB001G Китара

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които се предлагат през Есенен семестър на академичната учебна година и е предназначен за студенти от ФБО, които изучават инструмента китара. Курсът се провежда в съответствие с Наредба за учебния процес в НБУ като индивидуален курс и се организира в групи от 3 до 5 обучаеми.

Насочеността на курса екъм теоретично и практично изясняване на методическите похвати, свързани с моделите на обучение по Китара, както и изграждането на наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

 Валери Градинарски  
 Николай Шейнов  

Описание на курса:

Компетенции:

• Да Формира и развие у студентите изпълнителски умения в тяхната бъдеща дейност.

• Да изгради наблюдателност, изпълнителски умения, сценично поведение, стремеж към усъвършенстване.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови знания по солфеж и музикална теория.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Индивидуален с корепетитор

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Елементарна теория.Общи понятия.Уточняване на академичния изказ.
  2. 2. Запознаване с грифа на китарата и особенносите на китарния строй. Консруктивни особенности на грифа и разясняване на понятието мензура.
  3. 3. Основни технически постановки.
  4. 4. Вибрато (използване, видове).
  5. 5. Легато, глисандо, орнаменти.
  6. 6. Дясна ръка,постановка при свирене с перо. Постановка при свирене на класическа китара.Техники на заглушаване за двате техники.Стакато, пицикато, флажолети.
  7. 7. Изучаване на грифа на бас китарата.Специфика на различните мензури. Упражнения за запаметяването на тоновете на отделните струни.Свирене в нулева позиция.
  8. 8. Гами без алтерация в две и три октави.До мажор и Ла минор.
  9. 9. Прима виста в нулева позиция на леки упражнения за класическа китара.
  10. 10. Прима виста на мелодични пасажи в нулева позиция за свирене с перо.

Литература по темите:

Кирилица

1. Панайотов, П. Гами и технически упражнения за китара. „Музика“, София, 1987.

2. Панайотов, П. Школа за китара. „Музика“, София, 1988.

3. Панайотов, П. Школа за електрическа китара. „Музика“, София, 1988.

4. Панайотов, П. Методически виждания за началното обучение по китара. „Музикални хоризонти“, кн. 10, София, 1988.

5. Панайотов, П. Леки пиеси за китара. „Музика“, София, 1989.

Латиница

Leavitt, William. Reading Studies for Guitar: Positions One Through Seven and Multi-Position Studies in All Keys. Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. Advanced Reading Studies for Guitar: Guitar Technique (Advanced Reading: Guitar). Berklee Press Publications, 1986, 112 p.

Leavitt, William. A Modern Method for Guitar, Volume 1

Средства за оценяване:

1. Интерпретация 30%

2. Практическа разработка 20%

3. Презентация 50%