HISB141 Семинар "История и съвременност" - І част

Анотация:

Семинарът се организира от департамент "История" и има за цел за представи най-новите изследвания, дискусионни проблеми и търсения в съвременната историография.

Лекциите се представят от преподаватели от НБУ, както и от гостуващи български и чужди учени.

Тематиката обхваща периода от Средновековието до наши дни. Представените проблеми са свързани с търсенето на съвременните проекции на историческите събития и явления.

прочети още
История

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите се запознават с методите и изследователските проблеми в съвременната историография.

Разбират свързаността на миналото и съвременността.

Могат да ситуират исторически събития в съвременен контекст.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата за написването на есе върху проблем от дадена лекция се съгласува с преподавателя.