INTB506 Проект"Дизайн на обществени пространства "

Анотация:

• дисциплината запознава студентите с обществената среда като пространство, присъствие на форми, цвят и светлина - уютно и спокойно място за пребиваване;

• дава познания по проектирането й оформлението й; въздействието на цвета, осветлението, материалите и настилките, взаимовръзките между тях и отражението им върху психиката на хората;

• запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на организацията на обществената среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да проектират елементи на обществените пространства по индивидуални задачи. В този курс студентите овладяват основите на комплексното и систематично проектиране на обществени пространства и елементи на градско обзавеждане.

2) могат:

да се справят с предизвикателствата на колективното проектиране и синтеза между отделните изкуства, архитектурата и предметите на дизайна.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Познания по архитектурно чертане, 3D компютърно моделиране, макетиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

• Зелен Витрувий. Принципи и практика на устойчивото архитектурно проектиране : Моногр. / Ред. Здравко Г. Генчев . - София : ЕнЕфект, 2008 .

• Арх. Надя Стаматова. „Town –scape” CD 2002

• Дизайн за града- проблеми на теорията и практиката, Изд. на ЦИПЕ 1985 г.

• Иванова Нез. Дизайн за градската среда, изд. на БАН, София, 1988

• Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, София 1995

Средства за оценяване:

Конферанс, курсова работа