INTB506 Проект"Дизайн на обществени пространства "

Анотация:

• дисциплината запознава студентите с обществената среда като пространство, присъствие на форми, цвят и светлина - уютно и спокойно място за пребиваване;

• дава познания по проектирането й оформлението й; въздействието на цвета, осветлението, материалите и настилките, взаимовръзките между тях и отражението им върху психиката на хората;

• запознава със световно известни творци и наши изтъкнати автори в областта на организацията на обществената среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

доц. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

да проектират елементи на обществените пространства по индивидуални задачи. В този курс студентите овладяват основите на комплексното и систематично проектиране на обществени пространства и елементи на градско обзавеждане.

2) могат:

да се справят с предизвикателствата на колективното проектиране и синтеза между отделните изкуства, архитектурата и предметите на дизайна.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Познания по архитектурно чертане, 3D компютърно моделиране, макетиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Задание на тема в областта на дизайна на обществени пространства. Разработва се през целия семестър, като всеки студент трябва да представя разработката си минимум два пъти за текуща консултация. Завършеният проект се представя на конферанс.

Литература по темите:

• Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

• Зелен Витрувий. Принципи и практика на устойчивото архитектурно проектиране : Моногр. / Ред. Здравко Г. Генчев . - София : ЕнЕфект, 2008 .

• Арх. Надя Стаматова. „Town –scape” CD 2002

• Дизайн за града- проблеми на теорията и практиката, Изд. на ЦИПЕ 1985 г.

• Иванова Нез. Дизайн за градската среда, изд. на БАН, София, 1988

• Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, София 1995

Средства за оценяване:

Конферанс, курсова работа