CARB014 Основи на компютърната графика и анимация

Анотация:

• Курсът цели да даде първоначални знания и умения за ползване на компютър в специфичната за студентите област.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

преп. Красимир Иванов  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

• Основните предимства и недостатъци на растерната и векторна графика. Познават различните цветни модели и графични формати.

2) могат:

• Да работят със скенер и принтер.Познават популярен софтуер за растерна и векторна графика.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Първоначална компютърна грамотностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Adobe Photoshop CS5 Classroom in a Book, Adobe Creative Team, Publisher: Adobe Press; 2010

• Vector Basic Training: A Systematic Creative Process for Building Precision Vector Artwork, Von R. Glitschka, Publisher: New Riders Press, 2011

• Adobe Flash CS3 Professional Hands-On Training, Todd Perkins, Publisher: Peachpit Press, 2007

http://www.animationpost.co.uk/index.htm

Средства за оценяване: