CARB101 Изобразителни възможности на анимационния филм

Анотация:

Въвежда студентите в характера и специфичните особености на изобразителните

средства на анимационния филм.

Запознава студентите с различните художествени стилове в анимационното кино.

Освен информативни и теоретични познания, курсът предоставя и възможност за изпълнения на практически художествено-творчески задачи.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите получават художествена и естетическа основа върху която ще продължи по-нататъшното им обучение в областта на анимацията, художествено-постановъчната работа и режисурата.

Успешно завършилите курса студенти придобиват умения да рисуват по натура, а така също по памет и въображение.

Могат да създават рисунки и цветни проекти като предпоставка за по-нататъшното им обучение в областта на типажа, декора и сториборда.
Предварителни изисквания:

Студентите да имат oсновни умения по рисуване и композиция.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в спецификата и задачите на курса.
 2. Колажът като явление в историята на модерното изобразителното изкуство. Разновидности в стилистиката и използваните материали. Известни автори и техните творби.
 3. Връзки на колажа с техниката на изрезката в анимационния филм. Филмите на Ян Леница, Лари Джордан и Стейси Стирс. Влияние на колажите на Макс Ернст.
 4. Анимационните типажи - от представянето им като скици до изграждането им като окончателни персонажи, участници във филмовото произведение. В търсене на атрактивна стилизация и подходящо графично и цветово решение.
 5. Различните степени на стилизация при създаването на анимационните герои и техните зависимости от изискванията и особеностите на драматургическия материал.
 6. Създаване на кратък сториборд с неочакван край.
 7. Животното като обект в изобразителното изкуство и като типаж в анимационното кино. Историческа справка. Антропоморфични типажи на животни. Примери от световната анимационна класика.
 8. Рисунките на известни карикатуристи и илюстратори и тяхното влияние върху стилистиката на анимационния филм. Връзка между анимационния типаж и карикатурата.
 9. Създаване на кратки сторибордове с участието на животински персонажи с насоченост към: а) детската аудитория и б)възрастните зрители. Специфика на художествената стилистика във всяка една от тези две групи.
 10. Единната художествена стилистика в анимационния филм. Създаване на различни обекти и/или персонажи в една и съща художествена стилистика.
 11. Създаване на кратък сториборд в единна стилистика с подбрани на случаен принцип персонажи и/или обекти.
 12. Стилистична еклектика в анимационния филм и нейната драматургическа обосновка.Разработка на един обект или персонаж в различни художествени стилове.
 13. Натуроподобна или лаконична художествена разработка съобразно изискванията на драматургическия материал.
 14. Стилистични взаимоотношения между дизайна на анимационния филм и някои течения в съвременното изобразително изкуство.
 15. Особености в естетиката в българското анимационно кино. Историческа справка. Влияние на студията UPA, Загребската анимационна школа и изкуството на карикатурата. Автори и техните филми.

Литература по темите:

1. Герчева, К. (1979). Естетика на анимационния филм. София: Наука и изкуство.

2. Маринчевска, Н. (2001). Българско анимационно кино, 1915-1995. София: Колибри.

3. Маринчевска, Н. (2005). Квадрати на въображението. Естетика на анимационните техники. София: Титра.

4. Попова, Н. (2016). Драматургичното пространство на анимацията. София: Нов български университет.

5. Blair, P. (1999). Zeichentrickfiguren leichtgemacht. Koln: Benedikt Tashen Verlag.

6. Bordo, B.D. (1996). Skola crtanog filma. Zagreb: Prosveta.

7. Cavalier, S. (2011). The World History of Animation. London: Aurum Press Ltd.

8. Faber, L.,Walter, H.(2004). Animation Unlimited. Innovative Short Films Since 1940. London: Laurence King Publishing Ltd.

9. Furniss, M. (2006). The Animation Bible! London: Laurence King Publishers.

Албуми на художници като:Saul Steinberg,Seymour Chwast,Milton Glaser,Jiri Salamoun,Etienne Delessert,Roland Topor,Jan Lenica,Paul Klee,Max Ernst,Amedeo Modigliani,Raoul Dufy,Rene Magritte,David Hockney,Salvador Dali...