CARB522 Семинар "Режисура на анимационна миниатюра"

Анотация:

По предварително одобрения в аудиторния курс сториборд, студентът изработва практически част от филмовия си проект.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

проф. Анри Кулев  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да реализират анимационен филм по зададена тема.
Предварителни изисквания:
Успешно завършен курс по “Карикатура, илюстрация и комикс”, “Типаж, декор и сториборд” и "Класическа анимация".

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Наша и чужда анимационна филмова класика и специализирана литература;

2. Чужда анимационна класика и литературни източници – Роби Енглерт – Швейцария; Боривой Долникович – Хърватска; Норщейн – Русия; Джон Халас - Англия

3. John Halas – Film animation a simplifield approach

4. Giannalberto Bendazzi – One hundred year of cinema animation

5. Jack Hamm – How to drow animation

6. Sergio Micheli – Cinema di animazione in Bulgaria

7. Хук Кандл – “Анимационна библия”

8. Шандор Фея – “За анимацията въобще”

9. Студии на Били Уайт, Джон Халас и др.

10. Както и всички приказки за деца от: Братя Грим, Андерсен, Даниел Дефо, Хана и Барбара и др.

Средства за оценяване:

Практически изработени типаж, декор и сториборд. Препоръчително е изготвянето на няколко секунди с черно-бяла анимация по проекта.