CASB994 Семинар "Приложна анимация"

Анотация:

Самостоятелната работа цели да усъвършенства уменията на студентите придобити в основния курс.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

гл. ас. Севина Иванова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите този курс получават допълнителни знания и умения да създават кратки анимационни форми.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат познания и умения в областта на рисуването и класическата анимация.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

“Cartoon Animation” - Preston Blair

“The Animator's Workbook: Step-By-Step Techniques Of Drawn Animation” – Tony White

"Timing For Animation" - Harold Whitaker And John Halas

"The Animator's Survival Kit" - Richard Williams

“The Human Figure In Motion” – Edward Muybridge

“Animals In Motion” – Edward Muybridge

Средства за оценяване:

Самостоятелна работа по задание ... 100 %