CASB508 Семинар "Типаж, декор и сториборт"

Анотация:

Да усъвършенства умението на студентите в тяхната работа като бъдещи художник-постановчици на анимационни филми.

прочети още
Анимационно кино

Преподавател(и):

 Пенчо Кунчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите този курс получават допълнителни знания и умения при създаване на типажите,декорите и сториборда в собствените им проекти.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат познания,подготовка и умения в областта на рисуването,живописта и класическсата анимация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Препоръчителни албуми на художници като:Saul Steinberg,Roland Topor,Seymour Chwast,Milton Glaser,Maurice Sendak,David Hockney,Etienne Delessert,Georges Schwizgebel,Yurii Norstein...

Герчева, К. (1979). Естетиката на анимационния филм. София: Наука и изкуство.

Маринчевска, Н. (2001) Българско анимационно кино, 1915-1995. София: Колибри.

Furniss, M. (2006). The Animation Bible! London: Laurence King Publishers.

Wells, p., Quinn, J., Mills, L. (2009). Drawing for Animation. Lausanne: AVA Publishing SA.

Wiedermann, J. (2004). Animation Now. Anima Mundi. Koln/London: Tashen Verlag.

Williams, R. (2001). The Animation Survival Kit. London-New York: Faber and Faber.

Средства за оценяване:

Курсови задачи и проекти.........100%