Електронен каталог

преп. Румяна Петкова

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Собствено (и) име (на) / Фамилия(и) Румяна Константинова Петкова

E-mail Rkpetkova@nbu.bg

Националност Българка

Дата на раждане 14.01.1953

Пол женски

Предпочитана длъжност / Сфера на работа Премахнете полето, ако не е приложимо. (виж Инструкциите)

Трудов стаж

Дати 2000-2011 преподавател НБУ

1983-2000 преподавател в ИЧС

1979-1982 преводач-организатор към ”Спогодба с Република Куба”

1978-1979 преводач в испанската секция на Агенция София Прес

Заемана длъжност или позиция Преподавател

Основни дейности и отговорности Преподавател по испански език на студентите в ОООК в НБУ

Преподавател по испански език на студентите от специалност „Испанистика” в НБУ

Преподавател по испански език на курсисти от ЦЧЕ

Име и адрес на работодателя София 1618, ул. Монтевидео 21

Вид на дейността или сферата на работа Университет

Образование и обучение

Дати Университет Комплутенсе, Мадрид, Испания, 1992

Софийски Университет „Климент Охридски” 1978, испанска филология

Наименование на придобитата квалификация Висше образование- филолог

Основни предмети/застъпени професионални умения Практически испански език

Превод от и на испански език

Практическа граматика на испански език

Методика на ЧЕО

Име и вид на обучаващата или образователната организация

Ниво по националната класификация Премахнете полето, ако не е приложимо. (виж Инструкциите)

Лични умения и компетенции

Майчин (и) език (езици) български

Чужд (и) език (езици) Руски, френски

Самооценяване Разбиране Разговор Писане

Европейско ниво (*) Слушане Четене Участие в разговор Самостоятелно устно изложение

Език руски B2 B2 B2 B2

Език френски B2 B2 B2 B2

(*) Единни европейски критерии за познания по езици


Публикации:


Курсове от текущия семестър: