Електронен каталог

Елица Гарнизова

Академична длъжност:
Департамент:
Политически науки
Телефон:
Приемно време:
Сряда 11:15-12:00 Уговорка по имейл или онлайн II Корпус
Четвъртък 11:15-12:00 Уговорка по имейл II Корпус
Сряда 11:15-12:00 elitsa.garnizova@gmail.com Онлайн

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: