Електронен каталог

гл. ас. д-р Евелина Гебрева

гл. ас. д-р Евелина  Гебрева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0887396779
Приемно време:
Вторник 11:15-13:15 509 II Корпус
Сряда 12:30-14:30 509 II Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Евелина Гебрева е родена в гр. Дупница през 1977 година. През 1996 година завършва училището за приложни изкуства СХУПИ гр. София, през 2004 година се дипломира със степен „магистър“ от Национална художествена академия град София, специалност „Текстил“. През 2017 година като докторант на Нов български университет защитава дисертационен труд на тема „Развитие и тенденции в дизайна на интериорен текстил в Европа и Северна Америка от 1914 до 1990 година“, за което и е присъдена степен „доктор“.

Като автор д-р Евелина Гебрева се изявява в областта на текстилния дизайн и концептуалния текстил. Работи като дизайнер на свободна практика, участва в общи изложби, семинари, организира собствени кураторски проекти и самостоятелни представяния, сред които ежегодната изложба “Love is…”.

Творчески изяви

1. 05.01.2013 г.- Участие в обща изложба, „Дизайн обекти „Made Ready” в галерия „Арт алея”, ул. У.Гладстон 51А - 5 кр.

2. 21.03.2013 г.- Участие в oбща изложба на студенти и преподаватели от департамент „Дизайн” на НБУ в галерия «Кракра» гр. Перник- 5 кр.

3. 21.06.2013 г. – Участие в обща изложба „Нова дизайн предметност” галерия „Аросита”- 5кр.

-10.03.2013 г.- Дизайнерски проект- проектиране на десени и изработване на концепция за интериорен текстил за съществуващо обществено пространство- Арт център „Степния вълк”- 5кр.

4. 20.12.2013г.- Участие в обща изложба в Арт център „Степния вълк”-„ Когато изкуството имаше значение”- 5кр.

5. 10.01.2014г.- Участие в обща изложба „Светлина и време” в галерия „Арт Алея”- 5 кр.

6. 13.02.2014г.- Самостоятелна изложба „Great jeans swindle” в галерия „Аросита”-10кр.

7. 05.03.2014г.- Участие в обща изложба „Дада предметност в дизайна” в „Дада бар”- 5 кр.

8. 20.06.2014г.- Участие в обща изложба, галерия „Арт Алея”, „Желани обекти” със студио „Мoonboom”- 5 кр.

9. 21.06.2014г.- Участие в обща изложба „Дизайн на обекти номади”, част от “One design week” Пловдив-5кр.

10. 15.11.2014г.- Самостоятелна изложба „Предмети” в арт център „Степния вълк”.- 10кр.

11. 17.12.2014г.- Участие в обща изложба на студенти и преподаватели от НБУ „Повече сред народа, по- близо до живота”, Арт център Степния вълк - 5кр.

12. 25.01. 2015г.- Участие в обща изложба на студенти и преподаватели от НБУ, „Светлина и време”, галерия Арт али, София- 5кр.

13. 14.02.2015г.- Oбща изложба “Love is…”, Арт център степния вълк, София- 5кр.

14. 15.04.2015г.- Обща изложба”Дада предметност в дизайна 2”, Дада клуб, София-

5кр.

15. 21.04.2015г.- Обща изложба „Нови територии- кросдисциплинарни практики”,галерия Перник- Арт салон, гр. Перник- 5 кр.

16. 01.09.2015г.- Изложба „Карта на новото изкуство”, българската селекция за проекта “Imago mundi” на Лучано Бенетон, Венеция- 15 кр.


Публикации:


Гебрева, Евелина. (2022) „Към нова тактилност в текстилния и интериорния дизайн“. Списание Медиалог 11/2022,0т 185 до 194 ст., ISSN 2535-0846

Научна статия на тема „Текстил в съвременния интериор – традиция и алтернатива” в сборника Научни доклади, Департамент „Дизайн и архитектура” 2011- 2012, издателство на НБУ, 298 - 304 стр.

Статия на тема „Интериорният текстил в ерата на дигиталните технологии” - 03.07. 2014г.- Публикация във виртуален информационен център на програма "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"

Публикация в списание „Текстил и облекло” издавано от „Научно-технически съюз по текстил, облекло и кожи” на тема „Интериорният текстил в дигиталната ера”, 23 – 27 стр., брой 1, 2016 г.

Публикация в сборник с научни доклади по проект проект №2007СВ16IР006-2011-2-94 „Развитие на творчески изследователски център в подкрепа на бизнеса и образованието" съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Сърбия, DIGITAL TEXTILE DESIGN IN FASHION AND INTERIOR

Курсове от текущия семестър: