Електронен каталог

доц. д-р Михаил Михайлов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: