Електронен каталог

ас. д-р Мачей Иванович

ас. д-р Мачей Иванович
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Сряда 9:30-11:30 414a I Корпус
Петък 14:30-16:30 414a I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: