Електронен каталог

ас. Мачей Иванович

ас. Мачей Иванович
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Сряда 11:30-13:30 414a I Корпус
Петък 14:00-16:00 414a I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: