Електронен каталог

доц. д-р Петя Асенова

доц. д-р Петя Асенова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Бакалавърска степен по Изчислителна математика- ПУ „П. Хилендарски“.

Магистърска степен за Учител по математика - ПУ „П. Хилендарски“

Магистърска степен по Информатика - СУ „Климент Охридски“

Докторска степен в областта на приложение на информатиката и информационните технологии в образованието в АПН, Москва, Русия.

Специализации: Приложение на ИТ за оценяване на постиженията в обучението, 1995, Словения; Информационни технологии в социалната сфера, 2001 г., Израел.

Щатен преподавател в Нов български университетОт от 2001 г. Заемани позиции: доцент; Директор на различни бакалавърски и магистърски програми (Информатика, Мрежови технологии, Управление на проекти по ИТ); Ръководител на департамент Информатика; Декан на Бакалавърския факултет.

Ръководител на четири защитили докторанти.

Участие в над 10 международни проекти, включително като ръководител. Автор на над 90 научни публикации. Автор и съавтор на няколко действащи програми в университета: бакалавърска програма „Мрежови технологии“ (на англ. ез.), бакалавърска програма "Информационни технологии", магистърска програма „Управление на проекти по информационни технологии“.

Основните изследователски интереси: електронно обучение, мултимедийни технологии; използване на информационните технологии в образованието и в други социални сфери.

Четени курсове в НБУ: алгебра, аналитична геометрия,дискретна математика, статистика, уеб дизайн, мултимедийни технологии, бази от данни, училищна информатика.


Публикации:


Петя Асенова, Марин Маринов. Система от задачи в обучението по математика. Сп. Математика и информатика. Бр. 62, Nо 1. 2019. Стр. 53-70. Индексирано в WoSc

Marin Marinov, Petya Asenova, Teaching Ellipse with CAS, 14th International Conference CSECS. 29 – 30 June. 2018, Boston. USA. ISSN 2603-4794 pp.11-21

P. Asenova, M. Мarinov, TEACHING MATHEMATICS WITH COMPUTER SYSTEMS, 47 Conference Mathematics and Education in Mathematics, 2018, pp. 213-221

Petya Asenova, Marin Marinov, Teaching Mathematics with Computer Systems, in Mathematics and Education in Mathematics, 2018, Proceedings of the Forty-Seventh Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, ISSN 1313-3330, pp 2 13-221

Marinov M., Asenova P. Using mathematical software FOR understanding concepts, CSECS 2017, Proceedings, Boston University (USA), University of Applied Science, Fulda (Germany), NBU (Bulgaria), ISSN 1313-8624, pp. 141-157, 2017

Marinov M., Asenova P. teaching Ellipse with CAS, CSECS 2018 Boston USA, Proceedings, Publisher: Boston University (USA), University of Applied Science, Fulda (Germany), NBU (Bulgaria), ISSN 1313-8624

В. Велева, Д. Тупарова, П. Асенова, Изпзолзването на образователни компютърни игри от учители пои математика, природни науки и предприемачество, Единадесета национална конференция Образованието и изследванията в информационното общество, Пловдив, 1-2 юни 2018, Асоциация Развитие на информационното общество, Ибнститут по математика и информатика – БАН, Пловдивски университет „П. Хилендарски“, ISSN 1314-0752, стр.. 107-125

П. Асенова, Програмно осигуряване на компютрите, Основи на информатиката, стр.158--170, Планета 3, 2017, ISBN: 978-954-535-983-5

П. Асенова, Множества, Основи на информатиката, стр. 21-41, Планета 3, 2017, ISBN: 978-954-535-983-5

П. Асенова, Релации, Основи на информатиката, стр. 40-54, Планета 3, 2017, ISBN: 978-954-535-983-5

П. Асенова, Функции, Основи на информатиката, стр.52-60, Планета 3, 2017, ISBN: 978-954-535-983-5

П. Асенова, Булева Алгебра и логически схеми, Основи на информатиката, стр. 60-73, Планета 3, 2017, ISBN: 978-954-535-983-5

П. Асенова, Бройни системи. Двоична бройна система, Основи на информатиката, стр.-74-85

П. Асенова, Кодиране на информация, Основи на информатиката, стр. 85-98, Планета 3, 2017, ISBN: 978-954-535-983-5

Курсове от текущия семестър: