Електронен каталог

Йордан Стоичков

Академична длъжност:
Департамент:
Политически науки
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Политолог, анализатор, преподавател, aвтор на няколко творби относно проблематиките и перспективите на политическите системи на страните от Латинска Америка, както и спецификите на тяхната външна политика и международни организации. Oт 2005 г. завежда няколко курса в Нов Български Университет и е гост-лектор в СУ “Климент Охридски".


Публикации:


- "Пробуждането на гражданската идентичност", в списание Тема, бр.46/2005

- "Политическите динозаври", в списание Тема, бр.6/2006

- "Електоралният мутант", в списание Тема, бр.4/2007

- "Латинска Америка и България: Еволюция на международните отношения", издателство на НБУ, София, 2008

- "Демокрацията в Латинска Америка през ХХІ век" - съставителство и редакция, издателство на НБУ, София, 2008

- "200 години от независимостта на латиноамериканските държави" - откъс, издателство на СУ, София, 2010

- "Интеграция и регионализация на Латинска Америка в съвременните международни процеси" - съставителство и редакция, издателство на НБУ, София, 2011

Курсове от текущия семестър: