Електронен каталог

гл. ас. д-р Неделя Китаева

гл. ас. д-р Неделя Китаева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Сряда 13:00-15:00 406 I Корпус
Сряда 13:00-15:00 406 I Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 406 I Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

2010 - Доктор по арабска литература, Катедра „Арабистика и семитология“, СУ „Св. Климент Охридски“

2000 - Магистър, специалност „Арабистика“, специализация „Превод“, катедра "Арабистика и семитология", СУ „Св. Климент Охридски“

1999 - Бакалавър, специалност „Арабистика“, катедра "Арабистика и семитология", СУ „Св. Климент Охридски"

Професионален опит:

2000-2003 – преподавател по български и арабски език, Ливанско училище „Джубран Халил Джубран”;

2003-2019 – хоноруван преподавател, катедра „Арабистика и семитология”, СУ „Св. Климент Охридски”;

2005-2008 – хоноруван преподавател към БП „Ориенталистика с арабски език”, Департамент „Средиземноморски и източни изследвания”, НБУ;

2007 – преводач-редактор и говорител в арабска редакция на радио „България“;

2008 – до момента - щатен преподавател към БП „Арабистика“ (арабски език, култура и литература), Департамент „Средиземноморски и източни изследвания”, НБУ;

2010 – главен асистент към БП „Арабистика“ (арабски език, култура и литература);

2008-2015 – директор на БП „Арабистика (Арабски език, култура и литература);

2015-2018 – директор на програмния съвет на Департамент „Средиземноморски и източни изследвания“.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: