Електронен каталог

гл. ас. д-р Десислава Данкова

гл. ас. д-р Десислава Данкова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Медии и комуникация
Телефон:
8110689
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 14:30-16:00 709 II Корпус
Сряда 11:30-14:00 709 II Корпус

Професионална автобиография:


Десислава Данкова е щатен преподавател в департамент "Медии и комуникация" от 2017 г.

Повече от 20 години е свързана с Нов български университет. През 2006 г. завършва БП “Туризъм” в НБУ. Една година по-късно и МП “Управление на масовите комуникации и връзките с обществеността”. След това има честта да стане докторант в същия департамент и през 2016 г. защитава дисертация на тема “Онлайн медии и публични комуникации”. Интересите ѝ са в областта на комуникацията в социалните медии, вътрешните комуникации, управлението и организирането на специални събития, образованието.

Обича да обича. Заглавието на любимия ѝ филм “La vita è bella” възприема като сентенция за живота, защото животът е прекрасен, въпреки мрачните дни. Георги Господинов е написал “Добротата е глагол, който може да промени граматиката на живота”, а Десислава Данкова се опитва да превърне този глагол в смисъл на нейното съществуване.

Творчески изяви:

1. Координатор на TEDxNBU, независима конференция по модела на TED, 2012, НБУ

2.Координатор на ХІХ Лятна школа по връзки с обществеността 2012, НБУ

3. Куратор на TEDxNBU от 2017 година


Публикации:


1. Медийна и информационна грамотност - теми с продължение, Годишник на департамент "Медии и комуникация", 2018

2. „Patagonia – трансформация на общуването“, Лятна школа по ПР, 2018

3. Комуникацията и нейната еволюция, Годишник на департамент "Медии и комуникация", 2017

4. Организациите в България и начина на използване на социалните медии и мрежи като канал за комуникация с потребителите, Годишник на департамент "Медии и комуникация", 2015

5. Основни тактики за комуникация при онлайн криза, сп. Реторика и комуникации, СУ, 2013

Курсове от текущия семестър: