Електронен каталог

доц. Боян Манчев д.н.

доц. Боян Манчев д.н.
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
8110 511
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Боян Манчев (София, 1970) е философ, работещ в полето на онтологията, философията на изкуството и политическата философия, разработвайки проекта за динамична или модална онтология.

Боян Манчев е автор на двадесет книги на български, френски, английски, италиански и японски език, между които "Свят и свобода. Трансцендентална философия и модална онтология" (НБУ, 2023), "Що е онтология?" (съвместно с Димитър Вацов, София, 2023), "Краят на съвременнното изкуство? Или бъдещето на изкуството" (София, 2023), "Свобода въпреки всичко. Свръхкритика и модална онтология" (София, 2021), "Новият Атанор. Елементи на философската фантастика" (Философска фантастика, т. 1, София, 2019), "Облаци. Философия на свободното тяло" (София, 2017; английско издание 2019), "Логика на политическото" (София, 2012), Miracolo (Milano, 2011), L’altération du monde (Paris, 2009; преработено издание на японски, 2020), La métamorphose et l’instant – Désorganisation de la vie (Paris, 2009), Тялото-Метаморфоза (София, 2007), Невъобразимото. Опити по философия на образа (София, НБУ, 2003), както и на над триста студии и статии, публикувани на български, френски, английски, немски, италиански, испански, португалски, японски, китайски, руски, шведски, сръбски, словенски и други езици. Съставител и редактор на ред издания, между които броевете на списанието Rue Descartes 64: La métamorphose (PUF, 2009) и Rue Descartes 67: Quel sujet du politique ? (PUF, 2010, съвместно с Рада Ивекович и Габриела Бастера). Преводач е на български език на Corpus на Жан-Люк Нанси (ЛИК, 2003).

Манчев е доцент към Департамент “Изкуствознание и история на културата” на НБУ, където преподава философия и теория на изкуството и културата (щатен преподавател от 2002 г.; доцент от 2012 г.; доктор на науките от 2022 г.); гост-професор в Берлинския университет за изкуства, където преподава философия и съвременна културна теория (от 2010) и Университета Холинс (Вирджиния/Франкфурт/Берлин, от 2014). Директор на програма и вицепрезидент на Международния философски колеж в Париж (2004-2010). Манчев е изнесъл над двеста публични лекции в множество европейски, американски и азиатски университети и културни институции, организирал е ред конференции и публични форуми в областта на философията, съвременното изкуство и политика; включва се като автор, теоретик, драматург или куратор в ред проекти в областта на визуалните изкуства, театъра, киното и съвременния танц.

Член на редакционните колегии на сп. “Критика и хуманизъм” (София), Lignes (Париж), Materiali Foucaultiani (Рим / Париж), Stasis (Санкт Петербург), както и на издателството “Метеор”.


Публикации:


ИЗБРАНА БИБЛИОГРАФИЯ

I. КНИГИ

А. Монографии

1. Свят и свобода. Трансцендентална философия и модална онтология, София: НБУ, 2023, 720 с., ISBN 978-619-233-243-3

2. Краят на съвременното изкуство? Или бъдещето на изкуството, София: Метеор, 2023

3. Свобода въпреки всичко. Том I: Свръхкритика и модална онтология, София: Метеор, 2021, 536 с., ISBN 978-619-7291-21-6

4. 世界の他化 ラディカルな美学のために, [L’altération du monde. Pour une esthétique radicale / Изменението на света. За една радикална естетика, превод от френски на японски език: Юмико Йокота], на японски език, Hosei University Press, “Universitas”, Токио, 2020, 316 с., ISBN-104588011154

5. Новият Атанор. Начала на философската фантастика, „Метеор“, София, 2019/2020, 280 с., ISBN 978-619-7291-14-8

6. Clouds. Philosophy of the Free Body [Облаци. Философия на свободното тяло], на английски език, „Метеор“, София, 2019, 144 с.

7. Облаци. Философия на свободното тяло, „Метеор“, София, 2017, 136 с.

8. Логика на политическото, „Изток-Запад“, София, 2012, 304 с.

9. Miracolo [Чудо], на италиански език, Lanfranchi Editore, Милано, 2011, 120 с.

10. По никое време / Out of Time (двуезично издание), изд. на Софийска градска художествена галерия, София, 2011, 64 с.

11. L’altération du monde. Pour une esthétique radicale [Изменението на света. За една радикална естетика], на френски език, Paris, Nouvelles Éditions Lignes, 2009, 256 с., ISBN-102355260273

12. La métamorphose et l’instant. Désorganisation de la vie [Метаморфозата и мига. Дезорганизацията на живота], на френски език, Les Éditions de la Phocide, Париж / Страсбург, 2009, 144 с.

13.Тялото-метаморфоза, „Алтера“, София, 2007, 248 с.

14. Невъобразимото. Опити по философия на образа, НБУ, 2003, 256 с.

В. Монографии в съавторство:

15. Боян Манчев и Димитър Вацов, Що е онтология? Насрещни определения, София: Метеор, 2023.

16. Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Tomás Maia, PERSISTÊNCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’ŒUVRE [Устояването на творбата], двуезично издание на португалски и френски език, Documenta, Лисабон, 2021, Том I: ARTE E POLÍTICA / ART ET POLITIQUE [Изкуство и политика], 280 с.

17. Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Tomás Maia, PERSISTÊNCIA DA OBRA / PERSISTANCE DE L’ŒUVRE [Устояването на творбата], двуезично издание на португалски и френски език, Documenta, Лисабон, 2021, Том II: ARTE E RELIGIÃO / ART ET RELIGION [Изкуство и религия], 368 с.

С. Художествени и есеистични книги:

18. Зима: Вещици, комети, „Метеор“, София, 2020, 164 с.

19. Виртуозът на живота, „Метеор“, София, 2020, 50 с. (издание на български, английски, френски и немски език).

20. Тъмна поема, „Метеор“, София, 2019, 32 с.

21. Dark Poem [Тъмна поема], на английски език, „Метеор“, София, 2019, 32 с.

22. Метеор. Избрани театрални текстове (съвместно с Ани Васева), „Метеор“, София, 2018, 408 с.

Избрана библиография за периода 2004-2017 г. (на английски език)

I. Books and Edited Volumes (Selection):

1. НОВИЯТ АТАНОР, 2019/2020

2. CLOUDS. PHILOSOPHY OF THE FREE BODY, 2019

3. ТЪМНА ПОЕМА / DARK POEM, 2019

4. Clouds. Philosophy of the Free Body, Sofia: Metheor, 2017.

5. Logic of the Political, Sofia: Iztok-Zapad, 2012.

6. Miracolo, Milano, Lanfranchi Editore, 2011.

7. L’altération du monde. Pour une esthétique radicale, Paris, Nouvelles Éditions Lignes, 2009.

8. La métamorphose et l’instant. Désorganisation de la vie, Paris/Strasbourg, Les Éditions de la Phocide, 2009.

9. Rue Descartes, n°67 : Quel sujet du politique ?, dir. par Rada Ivekovic, Gabriela Basterra et Boyan Manchev, Paris, PUF, 2010.

10. Rue Descartes, n°64 : La Métamorphose, dir. par Boyan Manchev, Paris, PUF, 2009.

11. Out of Time, Bulgarian/English, publication accompanying the exhibition Out of Time,Sofia Art Gallery, 2011.

12. The Body-Metamorphosis, Sofia: Altera, 2007.

13. The Unimaginable. Essays in Philosophy of Image, Sofia: NBU Press, 2003.

Forthcoming:

Persister, Paris, Éditions Dehors, octobre 2020.

II. Book Chapters and Journal Articles (Selection):

2017

1. 世界の欲望 ──ジャン゠リュック・ナンシーと存在論的エロス (Boyan Manchev,

Le désir du monde), in The journal of Social Sciences and Humanities (Jimbun Gakuho), No. 513-15 March 2017 (Numéro Spécial : Pulsations philosophiques chez Jean-Luc Nancy (éds. par Y. Nishiyama et R. Kakinami).

2. 変容、世界 ──ジャン゠リュック・ナンシー& ボヤン・マンチェフ (Jean-Luc

Nancy & Boyan Manchev, La métamorphose, le monde), in The journal of Social Sciences and Humanities (Jimbun Gakuho), No. 513-15 March 2017 (Numéro Spécial : Pulsations philosophiques chez Jean-Luc Nancy(éds. par Y. Nishiyama et R. Kakinami).

3. Pandora’s Toys or zoon technicon and the Technical Ghosts of the Future, in Epidemic Subjects. Radical Ontology, Edited by Elisabeth von Samsonow, diaphanes, Zürich-Berlin, 2017.

http://www.diaphanes.de/titel/epidemic-subjects-radical-ontology-3143

4. Exister, Persister, in Revue de(s)générations, n°26: "Au-delà, ici même”, ed. by Jean-Marc Cerino et Camille Fallen, 2017.

http://www.desgenerations.com/68-au-dela-ici-meme

5. What do the things want? in Scores, n°6: No/Things, TqW Wien, 2017.

6. A même l’impossible, la puissance qui persiste, in Lignes n°52 : Vouloir l’impossible, sous la responsabilité de Mathilde Girard, Frédéric Neyrat et Michel Suria, 2017.

https://www.editions-lignes.com/VOULOIR-L-IMPOSSIBLE.html

7. Von der Kritik der Institutionen zur Institutionalisierung der Kritik. Post- Spektakuläre Wertschöpfung, in Paragrana 26 (2017) 1, Ed. by Ludger Schwarte, De Gruyter Verlag, 2017.

8. Le reflet d’Eros. Révérsibilité et altération, in El Cuerpo en Acto, Universidad Catholica, Santiago de Chile, 2017.

2

Forthcoming:

9. Le désir du monde. Jean-Luc Nancy et l’Éros ontologique, in Cahiers philosophiques de Strasbourg, dir. par Jacob Rogozinski et Jérôme Lèbre, Octobre 2017.

10.Възможността, която желае. За една динамична онтология, В: Философски алтернативи, съст. Кристиян Енчев, май 2017.

2016

11. Météores, le désir de la matière. Pour une ontologie dynamique, in Lignes, n°51 : Quels matérialismes ? Pour quels mondes ?, Numéro pensé et conçu par Martin Crowley & Michel Surya, 2016.

12.The Daughters of Gaia. Philosophical Fantastic and Transplants of Gods, in Elisabeth von Samsonow. Transplants, Kerber Verlag, Wien, 2016.

13. The Sublime Paradox, in UTCP 27: Sublime and Uncanny, ed. by Futoshi Hoshino, 2016.

14.Nothing in common. Collaborations, relations, processes and the actuality of artistic labour, in TkH. Journal for Performing Arts Theory, n°23: Commons / Undercommons, 2016.

15.The End of Contemporary Art? From Exhibition Value to Discourse Value, in TanzRaum, Berlin, December 2016.

16.Sujeto acontecimiental y acontecimiento-sujeto (trad. Gustavo Celedón), in Revista Latinoamericana del Colegio internacional de filosofía, n°1: Pensar la forma hoy, coordinado por Gustavo Celedón, CIPh / Universidad de Valparaíso, 2016. http://www.revistalatinoamericana-ciph.org/wp-content/uploads/2016/11/N %25C2%25BA-1-PENSAR-LA-FORMA-RLCIF.pdf

17. Program for inhuman theater, or what is the desire of the things?, in Carpa 4 proceedings: THE NON-HUMAN AND THE INHUMAN IN PERFORMING ARTS — BODIES, ORGANISMS AND OBJECTS, ed. by Annette Arlander, Helsinki, 2016.

18.Изверги. Манифест за нечовешки театъp, В: Пирон, Академично електронно списание за изкуства и култура, Брой 12: Нечовешкото, водещ броя: Богдана Паскалева, 2016.

19. Отвъд творбата: метаморфозата на разказа, В: “Метаморфозата”, съст. Миглена Николчина, “Изток-Запад”, 2017.

3

2015

20.The New Arachne. Towards a poetics of dynamic forms, in Performance Research, no 20:1: On Poetics and Performance, Issue editors: Ric Allsopp & Kristen Kreider, London: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2015.

21. The Dangers of Philosophy, in Inaesthetics, no 4, ed. by Marcus Steinweg, Merve Verlag, Berlin, 2015.

22.Un corps “levé” : crucifixion, résurrection et altération de l’image, in Revue des sciences religieuses, Strasbourg, 2015.

23.La Rage ou la Haine. De la gouvernance des affects politiques, Redrum, A la lettre cont le fascisme, sous la dir. d’Alain Jugnon, Les impressions nouvelles, Bruxelles, 2015.

24.La prolifération fasciste. Une perspective métacritique, in Lignes, n°48: Les attentats, la pensée, dir. par Michel Surya, 2015.

25.Was wollen die Dinge? Dynamische Ontologie und die Zukunft der Performance, in Theater der Zeit, 3/2015, Berlin.

26.The Collaborative Turn in Contemporary Dance: Performance Capitalism and the Emancipation of Artistic Production, in Dance: A Catalogue, Ed. by Noémie Solomon, Les presses du réel – Performing & sound arts, Bordeaux / New York, 2015.

27.Комунизъм / посткомунизъм: политика и репрезентация. Българският случай, В: Изкуство за промяна, съст. Мария Василева, СГХГ, София, 2015.

28.Театър на чудесата, или фотография и нечовешки техники / Theater of Miracles, or Photography and Non-Human Techniques, В: Фотоарт/1, София, 2015 (двуезична публикация).

29.Действието на потенциятa. Гюстав Гийом и софийската гийомистка школа, В: Наследството на лингвистиката, УИ “СУ Св. Климент Охридски”, София, 2015.

30.Наследството на лингвистиката, разговор в Литературен вестник, бр. 3/2015.

31.Новата Пандора. Миглена Николчина и преобразяването на човека, В: Парачовешкото: грация и гравитация, Сборник в чест на проф. Миглена

4

Николчина, съст. Дарин Тенев, Мария Калинова и Камелия Спасова, УИ “Св. Климент Охридски”, София, 2015.

32. За Ангел - празнично, исторично, визуално, съвместно с Ирина Генова и Надежда Олег Ляхова, публикация по случай шейсетгодишнината на Ангел Ангелов, в Литературен вестник, бр. 32, 14-20.10.2015.

2014

33. Maurice Blanchot et la politique de l’impossible, in Lignes n°43: Politiques de

Maurice Blanchot. 1930-1993, dir. par Michel Surya, mars 2014.

34. The Metamorphosis of Dance. Conversation between Boyan Manchev, Xavier Le Roy and France Anton Cramer, in Danse – An Anthology, Ed. by Noémie Solomon, Les presses du réel – Performing & sound arts, Bordeaux / New York, 2014.

35. Бесът - афектът на политическото, В: Литературен вестник, бр. 37/2014.

36. Въображение и дезорганизация. За една философска фантастика, В: Пирон, Академично електронно списание за изкуства и култура, бр. Бъдеще и въображение, водещ броя Асен Канев, 01/2014.

37. Новата Арахна. Метаморфоза и био-техника, В: Литературен вестник, бр. 9/2014, София.

38. Катастрофа и Метаморфоза, съст. и прев. от френски на блок текстове в Литературен вестник, бр. 37/2014, София.

39. Склонения на възможното, или възможно отклонение върху Дарин Тенев и Жак Дерида, В: Социологически проблеми, 1-2/2014, София.

2013

40. Den nya Arachne: Mytens biopolitik och livets teknologier (The New Arachne:

Biopolitics and Techniques of Life), in Divan, Stockholm, n°1-2, 2013.

41. Persistence and Excess (with Marcus Steinweg), in Scores n°3, ed. by Krassimira

Kruschkova and Sandra Noeth, 2013, TqW, Vienna. 5

42. Désorganisation des corps-sujets : pour une résistance persistante. Capitalisme performant et ontologie du présent, in Maska: Gestures of Resistance, ed. by Martina Ruhsam, Ljubljana, 2013.

43. Contemporary Dance and the Critical Ontology of Actuality, in Dance [and] Theory, ed. by Gabriele Brandstetter and Gabriele Klein, Transcript Verlag, Hamburg, 2013.

44. Мислещата литература. Трансмодална идея, потенциалност и сътворяване, В: Литературен вестник, бр. 1, 2013.

45. Метаморфозите на виртуалното (в съавторство с Васил Марков), предговор към Марчело Витали Розати, Да се ориентираме във виртуалното, НБУ, 2013.

46. Университетът и политическото, В: Култура - Брой 39 (2745), 22 ноември 2013.

2012

47. Оntology of Creation, in Re-treating Religion. Deconstructing Christianity with Jean-Luc Nancy, ed. by Alena Alexandrova, Laurens ten Kate еt al., Fordham University Press, 2012.

48. La matière du monde et l’aisthesis du commun, in Figures du dehors. Autour de Jean-Luc Nancy, ed. Cécile Defaut, Paris, 2012.

49. Poésie et désorganisation, in Lignes, n°38 : Littérature et pensée, sous la responsabilité de Michel Surya, 2012.

50. Arachne, the Disorganised Spider, in The Entropic Institute, ETI, Berlin, 2012.

51. Die wilde Freiheit. Hypothesen zu einer Tierpolitik, in Performance Plattform, ed.

by Bettina Knaup and Silke Bake, Sophiensaelle, Berlin, 2012.

52. L’excès du monde, in Vie manifeste, n°8, 2012.

53. Новата Пандора: желание, чудовище, театър, В: Литературен вестник, 13, 2012.

6

54. Transformance: The Body of Event, in Dance. Documents of Contemporary Art, ed. by André Lepecki, Whitechapel Gallery, London, 2012.

55. Performance Time or Time of Performance? The Struggle for Duration as Struggle for the Event, in Maska: Projected Temporality / La temporalité projective, ed. by Bojana Kunst, Ljubljana, 2012.

56. Метакритически въпросник за свободното време на съвременните артисти, В: Литературен вестник, бр. 31, 2012.

57. Визуална рефлексивност и херменевтика на конкретното, В: Литературен вестник, В: Литературен вестник, бр. 37, 2012.

58. To Pogo or not to Pogo, in Expo Zero, Musée de la danse, Rennes, 2012.

59. Formless, Image, Truth, in Corpus, n°5, 2012.

60. The Struggle for Disorganisation. Notes on the Ontology of Actuality, in Rehearsing Collectivity, Freie University, Berlin, 2012.

61. Persistance de l’image et devenir-sensible du sensible. Georges Bataille et la surcritique de la représentation, in Le portique, n°29, 2012.

62. Potentiality, Exploitation and Resistance of Bodies-Subjects. For a Persistent Transformation, in Critique&Humanism, Vol. 40, special issue 2012: Politics as Struggle, ed. by Dimitar Vatsov, Sofia, 2012.

63. Disorganisation and Persistence, articles in Depletion Design: A Glossary of Network Ecologies, ed. by Carolin Wiedemann and Soenke Zehle, Theory on Demand, Frankfurt, 2012.

2011

64. Le double obscur de Prométhée. La métamorphose et la technique, in Multitudes n°47, Mineure 47: Prométhée contre Areva, textes réunis par Frédéric Neyrat, 2011/4.

65. Vermögen, Ausbeutung und Widerstand der Subject-Körper. Für eine transversale Veränderung, In: Isabell Lorey, Roberto Nigro, Gerald Raunig, eds., Inventionen 1. Gemeinsam. Prekär. Potentia. Dis-/Konjunktion. Ereignis. Transversalität. Queere Assemblagen, Berlin: diaphanes, 2011.

7

66. La crise du sujet politique. La critique dans la situation post-transformationniste, in Divinatio, n°33, 2011.

67. Il tempo-performance o il tempo della performance? La lotta per la durata come lotta per l’evento, in Art’O. Cultura e politica delle arti sceniche, 2011.

68. Le droit à la philosophie, in Yuji Nishiyama, Michel Deguy, Catherine Malabou, Boyan Manchev et al., UTCP, Tokyo, 2011.

69. On Rage. On the Basic Grammar of Political Affects, in On Rage / Uber Wut, ed. by Cordula Hamschmidt, Revolver Verlag, Frankfurt, 2011.

70. New Proverbs of Hell, in Corpus, n°11, 2011.

71. Le monde en feu, in Une école d’art, P.O.L. / Festival d’Avignon, 2011.

72. Tyrannical Poetry versus Poetry of Tyrants, in The Poetry of Tyrants, ed. Albrecht Koschorke, Konstanz University Press, 2011.

73. La persistance des formes, in Tomas Maia, Boyan Manchev, Jean-Luc Nancy, Federico Ferrari, Silvina Lopes, Persistencia da Obra, Assirio & Alvim, Lisboa, 2011.

74. Puissance, résistance et transformation des corps-sujets, in Identities, ed. by Slavco Dimitrov, vol. 8/1, Winter 2011.

75. Потенция, експлоатация и съпротива на телата-субекти, В: Критика и хуманизъм, съст. Димитър Вацов и Боян Знеполски, 38, 2011.

76. L’image intense, Разговор с Фредерик Нера около книгата на Боян Манчев L’altération du monde, in La vie manifeste, 2011.

77. El metaseminario. Tesis sobre la educación y la experiencia del pensamiento crítico (Transl. by Desiderio Navarro), in DENKEN PENSÉE THOUGHT..., La Habana, Centro Teórico-Cultural Criterios, n°8, 2011.

2010

78. Between Divine Violence and Human Action, in Crtique and Humanism, Sofia, 2010; transl. in English in the special English issue of Crtique and Humanism, Sofia, 2011.

8

79. Der Widerstand des Tanzes. Gegen die verwandlung des körpers, der wahrnehmung und der gefühle zu waren in einem perversen kapitalismus, corpusweb.net, 2010; in English: The Resistance of Dance, Corpus&Maska, ed. by Martina Ruhsam, 2010.

80. Le dernier romantique, ou de l’anarchie idéale, in Philippe Lacoue-Labarthe, sous la dir. de Jacob Rogozinski, Paris, Lignes, 2010.

81. Rage, in Lignes 35 : Dictionnaire critique du sarkozysme, 2010.

82. Alteration. Über (den) Noise (des) Tanz(es), in Versehen, Helmut Ploebst & Nicole

Haitzinger (Hg.), München: Epodium & Wien: Corpus, 2010.

83. La rage de l’image, in La singularité fictive, ed. par Jean-Clet Martin, STRASS DE

LA PHILOSOPHIE : Hors-champs, Contretemps, Contrefaçons, 2010.

84. Sujet événementiel ou événement-sujet, in Rue Descartes, n°67: Quel sujet du politique ?, sous la dir. de Gabriela Basterra , Rada Iveković , Boyan Manchev, 2010/1, Paris, PUF, 2010.

85. Critique ou fatigue ? Jean Baudrillard et le monde sans résistance, in Lignes n °31 : Le gai savoir de Baudrillard, 2010.

86. Questions autour de Le Moi et la Chair de Jacob Rogozinski, in Iris. Annales de philosophie, Vol. 31/2010, Université Saint-Joseph de Beyrouth.

87. Factory for Life. Poscritical political ontologies, in Sociological Problems, Sofia, 2010.

88. Puissance de la langue, puissance de la philosophie, in Degrés, n°143-144, hiver 2010.

89. The Metaseminar. Education and Critical Thought (in Chinese), в Fudan Education Forum, 3, 2010.

90. „People getting wild”: Opium for the Masses or Democracy with no Compromise, Kultura, 26, 9 July 2010.

91. The Nation between Tragedy and Idyll, In The Moving Balkans (2000—2003), Ed. Alexander Kiossev, Sofia : Prosveta, 2010.

9

2009

92. Aisthetisch Alteration und Radikaler Materialismus, in Auf Nietzsches Balkon.
 Philosophische Beiträge aus der Villa Silberblick (Hgs. von Rüdiger Schmidt- Grépály unter Mitarbeit von Marina Sawall), Bauhaus Universität Verlag, October 2009.

93. La fin du monde (French / German), in »Die Glücklichen sind neugierig«.


Zehn Jahre Kolleg Friedrich Nietzsche (Hgs. von Julia Wagner und Stefan Wilke), Bauhaus-Universität Verlag, October 2009.

94. After the End of the World, in Moonlake, ed. by Miglena Nikolchina, Altera, 2009.

95. Безобразното тяло и фетишът на неорганичното / The Disfigured Body and the Fetish of the Inorganic, in Interface Sofia, ed. Alexander Kiossev, Visual Seminar, Project Relations/ICA Sofia, 2009.

96. The Metaseminar. Theses on Education and Critical Thought, in Springerin, Wien, Spring 2009.

(English translation: http://www.springerin.at/dyn/heft_text.php? textid=2206&lang=en)

97. Terror and the Crisis of the Political, in Terror, Terrorism, States and Societies (Ed. by Samir Kumar Das), Women Unlimited, Delhi, October 2009.

98. Alexandre Kojève and the End of Politics. European Project and European Praxis, in Europa, London, March 2009.

99. La métamorphose du monde, in Europe n°960, Paris, avril 2009.

100. La métamorphose et l’événement, in Rue Descartes n°64 : La Métamorphose, dir.

par Boyan Manchev, Paris, mai 2009.

101. Communauté et ontologie modale, in Cahiers philosophiques de Strasbourg, I, 2009.

102. La liberté sauvage, in Lignes, n°28 : Humanité / Animalité, dir. par Michel Surya, 2009.

10

2008

103. La terreur et la sortie, in Rue Descartes n°62 : Terreur et terrorismes (sous la dir.

de Rada Ivekovic), Paris, PUF, décembre 2008.

104. Few preliminary notes concerning the neutralisation of the city (in English and Croatian), in The Neoliberal Frontline: Urban Struggles in Post-Socialist Societies, Zagreb, Multimedia Institute, 2008

105. Puissances de la communauté, in Les papiers du CIPh, n°59, 2008.

106. 17 Theses for a European Movement, in Europa, London, April 2008; Български

превод, В: Култура, юни 2008.

107. Theater is a Political Art. Conversation between Boyan Manchev and Javor

Gardev, Altera, 1, 2008. 2007

108. Jean-Luc Nancy, la déconstruction du christianisme, Critique, 718, March 2007.

109. Noise : l’organologie désorganisée, Multitudes, 28, March 2007.

110. The Krisis of Aisthesis. The Surcritique of Georges Bataille, in Asthetik der kritik – verdeckte ermittlung, Eds. Jörg Huber, Philipp Stoellger, Gesa Ziemer, Simon Zumsteg, Voldemeer, Zürich & Springer-Verlag Wien New York, 2007.

111. The Postcommunism as Symptom, in Dilema Vece, Bucharest, 11, 2007.

112. The Future of (Bulgarian) Poetry, in Kultura, March 2007.

113. Pornoscopy – Performance. Notes of the Philosophy of Modern Art in Perverted Perspective, in Corpusweb, n°2, 2007.

11

2006

114. Transformance: The Body of Event, in It takes place when it doesn’t, Frankfurt am

Main: Revolver Verlag, 2006.

115. The Fall before the Subject, in Critique & Humanism, 22/2006: Justice and Communicative Freedom (bilingual edition).

116. Transformability. Performing Society and Contemporary Conditions of Dance, in Defining the Undefinable. European Dance Houses: A Recent Reality, Theater der Zeit, ed. by Franz Anton Cramer, April 2006.

117. Der totale Körper der Lust. Postkommunistische Gemeinschaft – Repräsentation und Exzess (transl. in German by Nikolaus G. Schneider), in Zurück aus der Zukunft. Osteuropäische Kulturen im Zeitaler des Postcommunismus, Eds. Boris Groys, Anne von der Heiden and Peter Weibel, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2005.

2005

118. La désorganisation de la vie, in Lignes, n°17 : Nouvelle lectures de Georges Bataille, dir. par Michel Surya, 2005. Extended Bulgarian version in Altera Academica, 1, 2007.

119. From Æsthetical to Ethical Community (transl. in German by Andreas Hieppko), in Elke Marhöfer. Get out of here and think we, Frankfurt am Main: Revolver Verlag, 2005.

120. La vita fissata e la natura morta : l’immagine et la finitudine (transl. in Italian by Federico Nicolao), Chorus una costellazione. Rivista culturale europea, n°2, 2005.

121. The Logic of Symptom. Exercises in Critical Seeing, in Read Relations, n°3, 2005.

122. Unfriendly notes on “the Balkans”, in Balkan Public Conference, Ed. by Iara Boubnova, ICA-Sofia, 2005.

12

2004

123. Debate on “Donner corps à la mort” (with Jacques Derrida, Jean-Luc Nancy and Dimitar Zashev), in The Voice of Derrida. Sofia dialogues. Ed. by Ivaylo Znepolski. Sofia: Maison des Sciences de l’Homme, 2004.

124. L’anomie au coeur de la loi, in Divinatio. Studia Culturologica Series, n°19, 2004.

125. Proteus and the Prosthesis. Internet in Anthropological Perspective, Sociological Problems, Winter 2004.

Курсове от текущия семестър: