Електронен каталог

гл. ас. д-р Даниела Александрова

гл. ас. д-р Даниела Александрова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Вторник 9:30-11:30 312 II Корпус
Сряда 14:30-16:30 312 II Корпус
електронна поща: daleksandrova@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Даниела Александрова Александрова, гл. ас. д-р

e-mail: daleksandrova@nbu.bg

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

2004 - продължава: НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Гл. ас. в курсовете по Морфология, Синтаксис, Практическа граматика, Лексикология към програма Испанистика.

Преподавател по испански език в OООК на нива A1, A2, B1, B2, С1.

Преподавател по консекутивен и симултанен превод в програма Испанистика. Член на изпитна комисия за DELE.

05/2008: Университет на Ла Риоха, Логроньо, Испания. Гост-преподавател по програма Еразъм

2005-2008: ЧСОУ „Балканика. Учител по испански език

2001-2004: Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Хоноруван преподавател по испански език за филолози.

2000-2004: Езикова школа „Иберика”. Преподавател по испански език

ОБРАЗОВАНИЕ

2012: PhD по Испанска филология. “Agresion y compasion en la novela picaresca espanola del Siglo de Oro: analisis lexico-semantico” („Агресия и състрадание в испанския роман-пикареска от Златния век: лексико-семантичен анализ“).ФКНФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски”: http:// www.uni-sofia.bg

1995-2000: Магистър по испанска филология, ФКНФ, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ

05/2012: Курс „Подготовка на оценители DELE за нива B1 и B2” (16ч), Институт Сервантес

05/2010: Курс „Подготовка на оценители DELE за нива A1 и A2” (6ч), Институт Сервантес, София

04/2010: Курс „Игрите в часа по испански” (3ч). Институт Сервантес, София

02/2010: Курс „Изработване на изпити за оценяване: теоретични постановки и практика” (3ч). Институт Сервантес, София

7/2009: Курс по испански език и култура (60 ч). Университет на Сантяго де Компостела, Испания

КОНГРЕСИ И КОНФЕРЕНЦИИ

12/2020: Конференция в чест на 100 годишнината от основаването на Катедра по Чужди езици и приложна лингвистика, УНСС. Участие с доклад.

10/ 2019: MCWE 2019: THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY CULTURE AND WAR EXPERIENCE, Sofia, Доклад “The War of Lope de Aguire, a Singular Solder of the 16th Century”

04/ 2017: Втора национална среща на преподавателите по испански език в България, организирана от Институт Сервантес, София и СУ - участие с доклад

10/ 2016: Първа национална среща на преподавателите по испански език в България, организирана от НБУ и Институт Сервантес, София.

05/ 2015: Среща на университетските преподаватели по испански език. Люнебург, Германия.

01/2013: XLII Simposio Internacional de la SEL, Висш Съвет за Научни Изследвания (CSIC), Мадрид, Испания

05/2012: Семинар „Културни, езикови и литературни аспекти на романския свят”., Департамент Романистика и Германистика, Нов Български Университет

10/2011: Международна конференция посветена на 50 годишнина от Създаване на специалност Испанска филология. Софийски университет

01/ 2010: 10th International Conference on Statistical Analysis of Textual Data. Университет Сапиенца, Рим, Италия

05/2009: Първи Конгрес по Романистика. Нов Български Университет

04/2004: Конференция за асистенти и докторанти на ФКНФ. Софийски университет „ Св. Климент Охридски


Публикации:


ДОКЛАДИ И ПУБЛИКАЦИИ

2023: El problema de la grafía de H en un documento del siglo XVI. En ESPIRAL. Revista de educación y didáctica del español. Ministerio de educación y formación profesional. Embajada de España en Bulgaria.

2021: The War of Lope de Aguirre. Доклад за годишник на департамент Чужди езици и култури, НБУ, 2020, под печат.

2020: El profesor de lenguas extranjeras en la era digital: problemas y desafíos. Доклад на конференция в чест на 100 годишнината от основаването на Катедра по Чужди езици и приложна лингвистика. Издателство на УНСС.

2020: Lope de Aguirre entre la ficción y la realidad. Daniela Aleksandrova, Nueva universidad búlgara, Сборник в чест на гл. ас. д-р Лиляна Табакова, издателство СУ, под печат

2019: MCWE 2019: THE 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY CULTURE AND WAR EXPERIENCE, Sofia, 11-12 October 2019

Доклад “The War of Lope de Aguire, a Singular Solder of the 16th Century”

2017: LA MOTIVACION EN CLASE DE ELE, стр. 212 - 224 В: Спасова, М.(2017)Годишник на департамент "Романистика и германистика - Том 3. Юбилейно издание в чест на 70-тата годишнина на проф.Павлина Стефанова, д.н. София: Издателство на Нов български университет,ISBN 978-954-535-993-4

2016: "El contexto en busca y captura: los ejercicios de rellenar huecos". Доклад на Първата национална среща на преподавателите по испански език в България, организирана от НБУ и Институт Сервантес, София.

2015: LA NOVELA PICARESCA ESPANOLA: ENTORNO HISTORICO-SOCIAL Y TEMAS PRINCIPALES. Юбилеен сборник в чест на проф. Мария Китова. ISBN: 978-954-535-870-8. НБУ, София

2015: RELACIONES PARADIGMATICAS Y SINTAGMATICAS DEL LEXEMA GOLPE EN EL LAZARILLO. Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Нели Раданова.ISBN:978-954-535-887-6. Нов български университет, София

2014: La competencia socio-cultural en la clase de ELE: dos propuestas didacticas. Традицията като вдъхновение. ISBN 978-954-535-822-7. Нов български университет, София, 2014 г.

2013: „Испанският език от Златния век: трите измерения на вътрешнотекстовото състрадание в четири пикарескови романа”. Юбилеен сборник "Времената отлитат, написаното остава", в чест на доц. д-р Ани Леви.ISBN 978-954-535-758-9. Издание на НБУ, София, 2013 г.

2011: Красотата като оръжие в пикареската на Салас Барбадильо "Знаменитата Елена или дъщерята на Селестина", в "Език, летуратура, многоезичие", ISBN 978-954-535-619-3. Издателство на Нов български университет. София, 2011 г.

10/2011: „El espanol del Siglo de Oro: analisis lexico-semantico de la agresion en la novela picaresca”. Международна конференция по повод 50 годишнината от създаването на специалност Испанска филология в Софийския Университет. Университетско издателство на СУ

01/ 2010 „El uso de la prensa en la clase de E/LE”. Доклад в рамките на Обучителен семинар за учители, организиран от Отдел Образование на Посолство на Кралство Испания, София.

11/2009:„Създаване на Блог за обучение на испански език като чужд с помощта на видеоклипове и визуални опори”, съавтор. Научна конференция “Съвременни методи и техники на преподаване на чужд език”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново.

11/ 2009:„Eвропейско езиково портфолио и работно портфолио”, съавтор. Научна конференция „Съвременни методи и техники на преподаване на чужд език”, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Велико Търново.

10/ 2009:„Песните в часа по испански. Дидактически модел”, съавтор. IV Международна среща на преподаватели по испански като чужд език. Любляна, Словения.

10/ 2009:„Маскираната красота в женския роман-пикареска „Находчивата Елена”. Публикуван в „Език, литература, култура”. Том 10, ISBN 954-535-380-6

2005: „La agresion en dos novelas picarescas: Lazarillo de Tormes y La ingeniosa Elena”. Публикуван в „Език, литература, култура”. Том 6, ISBN 954-535-380-6

Курсове от текущия семестър: