Programs Listing

Assoc. Prof. Svetlozar Vassilev, PhD

Assoc. Prof. Svetlozar Vassilev, PhD
Academic position:
доцент
Department:
Здравеопазване и социална работа
Phone number:
Office hours:
Понеделник 14:00-16:00 114 I Корпус

Professional biography:


АВТОБИОГРАФИЯ

Име: Светлозар Методиев Василев

Място на раждане: София, България

Служебен адрес: Нов Български Университет, корпус 2, офис 114

бул. Монтевидео 21, София

ОБУЧЕНИЕ

1988-1994 Медицински Университет, София,

Диплома по Медицина.

1994-1998 Медицински Университет, София,

Диплома по психиатрия.

2002-2008 Международна психоаналитична асоциация,

Диплома за психоаналитик.

2009-2012 СУ "Св. Кирил и Методий”,

Докторска дисертация, Доктор по психология

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА

1995-1998 Ординатор в Секция по социална и консултативна психиатрия,

Александровска болница, гр. София.

1998- Психиатър, Групова психиатрична практика „Аналитика”, София;

1998- Ръководител, Групова практика „Аналитика”

2008- Психоаналитик, Групова практика „Аналитика.”

ПРЕПОДАВАТЕЛСКА И НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА КАРИЕРА

1996-1999 Хонуруван асистент в Нов Български Университет (НБУ);

1999- Редовен асистент Нов Български Университет;

1996-2000 Координатор на проект “Обучение в психологическа компетентност и създаване на програми от грижи за полицейски служители в България”, финансиран от „IREX Foundation”, USA;

1999-2000 Координатор на научно-изследователски проект "Ранно откриване и превенция на психози в юношеска възраст", НБУ

2000-2003 Координатор на изследователски проект „Ранни интервенции

при психични разстройства”, финансиран от „Женевска

инициатива в психиатрията”;

2006-2008 Изследовател към проект на Министерството на здравето „Национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България”;

2007-2010 Координатор за България на проект „Детско-юношеско психично здраве в разширяваща се Европа: ревизия на политики и практики”, международен проект финансиран от Европейската комисия;

2010- Ръководител на проект „Психоанализа и кино”, България;

2011- Изследовател към проект “Psychoanalytic training in different settings: The Path, the Experience, The Outcome”, финансиран от Европейската психоаналитична федерация (EPF).

ОСНОВНИ ПУБЛИКАЦИИ

1. Василев, С., Томов, Т, Александров, А., Христова, В. (1998): “Подготвени ли са полицаите за спецификата на своята работа?”, глава от “Провокациите на стреса”, Издателсто “Св. Георги Победоносец”, София 1998;

2. Василев, С (1998): “Травматичен стрес при полицаи - честота и ефекти, програми за обучение и психологични грижи”, Издателство на Института по Психология на МВР, София 1998;

3. Василев, С (1999): „Психоаналитични идеи за шизофренията”, публикация в „Бюлетин за психично здраве, психиатрия и психиатричната професия”, № 1, 1999-VII, Българска психиатрична асоциация, София 1999;

4. Vassilev, S. (2001): “Working through Police Violence in Bulgaria: The Human Relations Perspectives”), chapter in “Police in Transition”, Open University Press 2001;

5. S. Vassilev, R. Dinolova, T. Tomov (2006): “Promoting Early Intervention in Psychosis through Expereince-Focused Case Formulations: A Report from Bulgaria”. Schizophrenia Research 01/2006; 86.

6. Томов, Т. , Хинков, Х., Зарков, З., Младенова, М., Василев, С., Околийски, М. (2008): „Национално представително епидемиологично проучване на честите психични разстройства в България: 2002-2006. Инструменти, методика, провеждане и оценка”, Социална медицина, бр. 4, 2008, 16-21.

7. Mladenova, M., Tomov, T., Vassilev, S., Mateeva, A. (2009). “Bulgaria Country Profile”, in Braddick, F., Carral, V., Jenkins, R., & Jane-Llopis, E. Child and Adolescent Mental Health in Europe: Infrastructures, Policy and Programmes. Luxembourg: European Communities. 44-56: 2009.

8. Василев С & Toмoв T (2010): Неблагополучия в детска възраст: разпространение, структура и значение. Социална медицина, бр. 2-3, pp., 2010, 22-26.

9. Bruffaerts, R., Demyttenaere, K. Borges, G. &, Vassilev, S et al. (2010): ‘Childhood adversities as risk factors for onset and persistence of suicidal behaviour’, The British Journal of Psychiatry, 197, 20–27.

10. Kessler RC.,. McLaughlin KA, Green JG, Vassilev SV et al. (2010): Childhood adversities and adult psychopathology in the WHO World Mental Health Surveys, The British Journal of Psychiatry (2010)197, 378–385.

11. Василев, С. (2012): „Ефекти на неблагополучните събития в детството върху доживотния риск от възникване на чести психични разстройства в България”, «Социална медицина», година ХХ, № 1, 2012.

12. Vassilev, S; Mladenova, M.; Tomov, T. (2012). “Parental mental illness and mental health policies in Bulgaria”, в процес на рецензиране към списание “International Journal of Mental Health Prevention and Promotion”.

13. Василев, С. (2012): „Влияние на неблагоболучните събития в детството за възникване на чести психични разстройства в зряла възраст. Епидемиологично проучване.” Докторска дисертация, СУ „Св. Климент Охридски”, 196 маш. стр.

14. Pinto, A. et al, Vassilev, S. (2013). "Social inequalities in mental health: Results from the EU contribution to the World Mental Health Survey initiative", Social psychiatry and Psychiatric Epidemiology”. 2013 Feb;48(2):173-81

КЛЮЧОВИ ДОКЛАДИ

1. Vassilev, S., Tomov, T., Mladenova, M. (2000) - "Early Detection and Prevention of Psychosis: a Co-ordinated Approach to Intervention", paper delivered on the Conference "Early Intervention in Psychoses", September 2000, England.

2. Tomov, T., Vassilev, S., Petrova, G., Naneva P., Mladenova, M. (2002) “Prospective study of risperidone in prodromal psychosis”, presented on symposium “Neuroscience in Action”, Hamburg, Germany 2002.

3. Vassilev, S. (2003) “The influence of stigma on the development of new services in Bulgaria”, paper delivered on World Congress of psychiatry, Yokohama, Japan - 2003.

4. Vassilev, S. (2004): “Operational protocols for case co-ordination and psychosocial rehabilitation”, paper presented on “International conference on developing a national agency for people with severe mental illness in need of co-ordinated care in the community”, PHARE Conference, Sofia May 28-30, 2004, Bulgaria.

5. Vassilev, S. (2005): “Ethical dilemmas of the management of Community Mental Health Services in EEC”, paper presented on “International conference of Mental Health Management”, Sofia, Bulgaria;

6. Tomov, T., Vassilev, S., Dinilova, R. (2005): “Establishing co-ordinated community care in Bulgaria”, paper presented at Cambridge Conference in Mental Health, Cambridge, England 2005; abstract published in “Advancing Practice”, Volume 2: Number 3s.

10. S. Vassilev (2007): “Children of mentally ill parents: development of effective

care programs in Bulgaria” presented on conference “Child and Adolescent Mental Health” Helsinki, 18-20th Finland, April 2007

11. S. Vassilev (2007): “The present state of child mental health in Bulgaria:

policies and practices” – Paper presented on conference “Child and Adolescent Health”, Helsinki, Finland, 18-20th April 2007

12. S. Vassilev (2007): “School as therapeutic environment for children with

severe mental disorders”, paper presented on the European Conference on Mental Health, Barcelona, Spain, 2007;

13. Vassilev, S. (2009): “Inner freedom and destructive narcissism”, Paper presented

on International Symposium “Inner Freedom”, Amsterdam, Netherland.

14. Vassilev, S. (2010): “Early loss and its significance for emotional

development”, paper presented on Seminar on Child mental health, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria.

15. Vassilev, S (2013): „Gains and pains in psychoanalytic training and research”,

доклад изнесен на 42 Световен конгрес на международната психоаналитична

асоциация, Прага, Чехия, 1-4 август 2013;

16. Vassilev, S (2013): “Totalitarian States of Mind: the case of Bulgaria”, доклад

изнесен на международна академична конференция „Психичната травма в

Югоизточна Европа”, Созопол, 5-8 септември 2013.

ЧЛЕНСТВА

Българска психиатрична асоциация;

Българско психоаналитично общество (ковчежник 2009-2012);

Международна психоаналитична асоциация - IPA (директен член);

Европейска психоаналитична федерация - EPF.

Международна асоциация за ранни психози - IEPA.


Publications:


ПУБЛИКАЦИИ

1. “Психологични проблеми на жени - жертви на насилие” (1996), в “Медицински и Социални проблеми на жените”, (съвместно с В. Иванов), - Издателство “Медицина и Физкултура" - София;

2. “Подготвени ли са полицаите за спецификата на своята работа?” (1998), в “Провокациите на стреса”, (съвместно с Т. Томов, Х. Александров, В. Христова), Издателсто “Св. Георги Победоносец”, София 1998;

3. “Травматичен Стрес при полицаи - честота и ефекти, програми за обучение и психологични грижи” (1998), Изд. ИП - МВР, София 1998;

4. “Working through Police Violence in Bulgaria: The Human Relations Perspectives”, in “Police in Transition”, Open University Press 2001;

Доклади на конференции

1. “Психоанализа и насилие: Клайниански приноси” - 1994, доклад представен на Конференция “Психоаналитиза и психична травма”, НБУ 1994;

2. “Несъзнавана динамика на институционалното функциониране” - 1997, доклад представен на “Обектни отношения, групи и институции”, Клуб “Опит в Групи”;

3. “Смисълът на Шизофренната комуникация” - 1997, доклад представен на Научния Симпозиум “Психоаналитична психотерапия при Психотични клиенти”, Годишна конференция на Българска Психиатрична Асоциация;

4. "Early Detection and Prevention of Psychosis" (2000), доклад на конференция "Ранни интервенции при психози", Стратфорд на Ейвън, Великобритания;

5. Vassilev, S. (2005): “Ethical dilemmas of the management of Community Mental Health Services in EEC”, paper presented on “International conference of Mental Health Management”, Sofia, Bulgaria;

6. Василев, С. (2005): “Психична травма и нейното преподаване в България”, доклад представен на Международна конференция “Време и психична травма”, 5 ноември 2005 г., Goethe Institute, София, България;

Участия в международни проекти:

1. Експерт към проект ”Facilitating the Transition towards Community Psychiatry in Bulgaria, PHARE Twinning project, Министерство на здравето 2004-2006.

2. Експерт към проект “Educational and Medical Integration of Vulnerable Minority Groups”, EC PHARE, 2006.

3. Български координатор на проект "Детско-юношеско психично здраве в разширена Европа", проект на Европейската комисия 2007-2009

Courses from the current semester: