Електронен каталог

Йоана Панкова

Академична длъжност:
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Йоана Панкова е бакалавър по Кино и аудиовизия от университета Сорбона – Париж I, магистър културолог от СУ „Св. Климент Охридски“.

Има опит в организирането на филмови продукции, кино-показ. Понастоящем е организатор и селекционер на фестивалите „Дни на българското кино“ в Париж и „Срещи на младото европейско кино“ в София.

Преподавател е по избираем предмет ,Кино“ във френски лицей „Виктор Юго“ – София.

Има няколко авторски филма.


Публикации:


‘Breakfast at Tiffany’s. From Page to Screen. The Making of a Classic. Transformation of Gender Relations ‘, in Colloquia Comparativa Litterarum – Годишник за Сравнително литературознаниe и Балканистика, Vol. 8 No. 1 (2022), СУ, „Св. Климент Охридски“, ISSN: 2367-7716

https://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia/article/view/156

„Социокултурен сблъсък в американската screwball comedy. Трансформация на дискурса в два филма“ в „Повторение, обновление – практики на римейка“, ред. Огнян Ковачев, Александър Донев, Антоанета Робова, Галина Герогиева, Гергана Фъркова, Регина Койчева, Studia Litteraria Serdicensia, 2021, кн. 1, Издателски център „Боян Пенев“, Институт за литература – БАН, София, 2021, print: 2738-7631, ISSN Online: 2815-2999 https://studialiteraria.eu/bg/archive/year-2021/issue-1/sociocultural-collision

„Образование по кино в училище“, Списание „Кино“ бр. 5/6, 2016

Курсове от текущия семестър: