Електронен каталог

гл. ас. д-р Борислава Димова

гл. ас. д-р Борислава Димова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Гл. ас. д-р Борислава Димова е завършила е специалностите „Кино и телевизионна режисура“ и „Кинодраматургия“ в НБУ. През 2022г. защитава дисертация на тема "Университетската телевизия на НБУ между опита и новаторството". В периода 2008–2009 г. е главен режисьор на ББТ /Балкан българска телевизия/, а по-късно е автор на визията на множество телевизионни програми за БНТ, аудиовизуални проекти за частни медии, документални филми, рекламни клипове. В периода 2009-2011 работи като сценарист и драматург в детски предавания и тв сериали. През 2013 г. започва работа като хоноруван преподавател по кино и телевизионна режисура, а пред 2017г. като щатен преподавател разработва собствена програма във водените от нея курсове по телевизионна режисура. След откриването на РТЦ на НБУ активно интегрира своя тематичен план в разнообразни практически дейности / реализация на тв предавания, музикални клипове, реклами, концерти/ с цел симулация на творчески процес в реална тв среда. Води курсове по режисура и поведение пред камера както в НБУ, така и в ФЖМК, СУ.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: