Електронен каталог

доц. д-р Милена Мутафчиева

доц. д-р Милена Мутафчиева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Вторник 13:00-15:00 414Б I Корпус
Петък 12:30-14:30 414Б I Корпус

Професионална автобиография:


Доц. д-р Милена Мутафчиева е завършила бакалавърска програма „Психология“ и магистърска програма „Психология на развитието, образованието и културата“ в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2007г. е доктор по Когнитивна наука на НБУ, а от 2009г. доктор по Психология на развитието на ВАК. От 1997г. е хоноруван преподавател в НБУ, а от 2003г. щатен асистент. ОТ 2003г. до 2008г. е директор на бакалавърска програма „Психология“, от 2006г. до 2012г. директор на магистърска програма „Психология на развитието“ в НБУ. От 2008г. до 2010г. е била директор на Центъра за обучителни ресурси на НБУ. От 2009г. до 2015г. е член на УС на Българското дружество по психодрама и групова психотерапия. От 2015г. до 2017г. е вицепрезидент на Федерацията на европейските психодраматични обучителни организации (Federation for Psychodrama Training Organisations).


Публикации:


Mutafchieva, M. (2020). The Analogical Train: Exploring the Role of Analogy and External Representations in Transitive Relational Mapping and Transitive Inferences. LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-620-0-07825-4

Gotseva-Balgaranova K., Popivanov,I.D.,& Mutafchieva, M. (2020). Impact evaluation of the evidence-based trauma stabilisation programme for refugee, asylum seeking and immigrant families. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, online, DOI 10.1007/s11620-020-00568-8

Mutafchieva, M. (2020). Psychodrama with children in foster care units in Bulgaria: challenges and reflections. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, online, DOI 10.1007/s11620-020-00549-x ISSN 1619-5507

Mutafchieva, M. & Balgaranova-Gotseva, K. (2018). Does Training in Inhibition and Working Memory Influence Analogical reasoning and Theory of Mind in Young Children? In: Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum, Hillsdale, NJ, 1735-1741. ISBN: 978-0-9911967-8-4

Mutafchieva, M., Gotseva, K. & Kokinov, B. (2012). Does Analogy Facilitate Transitive Inference in Young Children? In: Proceedings of the 34th Annual Conference of the Cognitive Science Society. Erlbaum, Hillsdale, NJ, 2061 – 2066. ISSN: 1069-7977

Мутафчиева, М. & Колева, Д. (2014). Развива ли се способността за съпоставяне на релации с възрастта – сравнение между деца на 4 и 6 години? Сборник научни доклади – НКП2014,. София, 543-544. ISBN: 978-954-91472-9-2

Курсове от текущия семестър: