Електронен каталог

доц. д-р Майя Василева

доц. д-р Майя Василева
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
+359887355719
Приемно време:
Сряда 13:00-15:00 406 I Корпус
Петък 14:00-16:00 406 I Корпус

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ:

1991 г. – Ph.D. към Института по тракология при БАН на тема: „Тракия и Фригия: Балкано-анатолийски паралели до 6 в. пр.н.е. включително”;

1988 г. – зачислена за редовен аспирант към Института по тракология при БАН;

1987 г. – М.А. Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специализация по стара и средновековна обща история; втора специалност: английска филология;

1981 г. – завършила 114 АЕГ, София

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ:

2010 г. и понастоящем – преподавател в Департамент Средиземноморски и източни изследвания, Нов български университет

2010 г. доц. в Нов български университет

2002 г. – 2010 – ст.н.с. ІІ ст.

1996- 2010 – хоноруван преподавател в НБУ и СУ.

2003 г. – 2010 г. - ст.н.с. ІІ ст. към Института по тракология при БАН; хабилитационен труд на тема: „Цар Мидас между Европа и Азия”.

1995 г. – н.с. І ст. Института по тракология при БАН;

1992 г. – н.с. ІІ ст. в Института по тракология при БАН;

1991 г. – проучвател в Института по тракология при БАН.

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

- юли, септември 2007 - специализация в Американския изследователски институт в Турция с финансовата подкрепа на фондация „Андрю Мелън”

- 2002-2004 г. – по история на изкуството в отдела „Близък Изток” на музея Метрополитен, Ню Йорк, САЩ с финансовата подкрепа на фондация „Андрю Мелън”;

- 2002 г. - гостуващ учен на колежа „Св. Джон” в Оксфорд по програмата на „Отворено общество” за източноевропейски учени;

- 1999-2000 г. – гостуващ учен по програма “Fulbright” в департамент „Класически изследвания” в Университета на Северна Каролина в Чепъл Хил, САЩ;

- 1998-1999 г. – тримесечна специализация в Американския изследователски институт в Турция с финансовата подкрепа на фондация „Андрю Мелън”;

ЧЛЕНСТВО В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

- Британски археологически институт в Анкара, Турция;

- Семинар по Древния Близък Изток към Колумбийския университет, Ню Йорк, САЩ;

- Егейски семинар към Института за изящни изкуства, Ню Йорк, САЩ;

- ИКОМ (ICOM – Internationa Council of Museums)

- ТЕМП – Траколожка експедиция за могилни проучвания

- Асоциация на българските археолози

УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ

31.03.2016 г. – участие в Кръгла маса „Древен текстил: сведения, артефакти, анализи“ в ИБТЦ, БАН.

2-7.11.2015 – “The Phrygian Lands Over Time” - International Symposium, Anadolu University, Eskişehir, Turkey.

12-14.11. 2015 ”Hrozný and Hittite: The First Hundred Years” , Charles University, Prague

11-14.09.2014 – co-organizer of the panel T01S013 “Thrace, Anatolia and Beyond: Religious and Ritual Practices Across Continents (Early Bronze through Early Iron Ages) “ at the Annual Meeting of the European Association of Archaeologists, Istanbul, Turkey.

11-12.10.2012 г. Megalithic Monumets and Cult Practices. First International Symposium. Благоевград.

22.11.2011 - International Conference Thracian Megalithic Monuments, Trakya University, Edirne, Turkey.

20 – 26.05. 2011 – XVIIth International Congress of Ancient Bronzes. Izmir, Turkey

24- 28. 11. 2010 – International Workshop "Ionische u. phryg. Bronzewerkstätten", Bonn, Germany.

8-12 ноември 2010 г. 11-и Международен конгрес по тракология, Истанбул, Турция

19-24.04.2010 – 7th Anatolian Iron Ages Symposium. Edirne, Turkey.

01.01.2010 г. American Institute of ArchaeologyAnnual Meeting, Philadelphia, PA, USA

14-18.09. 2009 – Fourth International Pontic Congress. The Bosporus: Gateway between the Ancient West and East (1st Millennium BC-5th Century AD). Istanbul, Turkey.

1-3.06.2009 - Tumulus As Sema: International Conference on Space, Politics, Culture and Religion In the First Millenium BC. Istanbul, Turkey.

1-3.09. 2008 - Globalisation in the First Millennium. Sixth Symposium of the Assyrian and Babylonian Intellectual Heritage Project. НБУ, София.

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

2011 - 2012 г. и 2014-2015 г. - В международен проект „Скални светилища в Източните Родопи: култовият комплекс Глухите камъни”, спонсориран от Фондация Америка за България през Американския научен институт в София.

1999 до сега – в „Международна археологическа експедиция Гордион, Турция ” под егидата на Университета на Пенсилвания, Филаделфия, САЩ.


Публикации:


1.Vassileva, M. (2018). King Midas and Pessinus. In: Tsetskhladze, G. R. (ed.) Pessinus and Its Regional Setting. Volume 1. (ColAnt 21). Leuven, Paris, Bristol, CT: Peeters, 65-76.

2. Vassileva, M. (2018). Of fibulae, Of Course! – In: Simpson, E. (ed.) The Adventure of the Illustrious Scholar. Papers presented to Oscar White Muscarella. Leiden, Boston: Brill,188-212.

3.Василева, М. (2018). Брадви скиптри от късната бронзова епоха. В: Александров, С., Димитрова, Я., Попов, Х., Хореш, Б., Чукалев, К. (ред.) Злато & бронз. Метали, технологии и междурегионални контакти на територията на Източните Балкани през бронзовата епоха. София: Национален археологически институт с музей, 253-263/Vassileva, M. (2018). Late Bronze Age Scepter-Maces. In: Alexandrov, S., Dimitrova, Y. Popov, H., Horejs, B., Chukalev, K. (eds.) Gold & Bronze. Metals, Technologies and Interregional Contacts in the Eastern Balkans during the Bronze Age. Sofia: National Institute of ARchaeology with Museum, 253-263.

Курсове от текущия семестър: