Електронен каталог

доц. д-р Харалан Александров

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: