Електронен каталог

доц. д-р Кристиян Постаджиян

доц. д-р Кристиян Постаджиян
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0888782874
Приемно време:
Вторник 13:00-15:00 104 I Корпус
Четвъртък 13:00-15:00 104 I Корпус
Имейл: kpostagian@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Име: Кристиян Постаджиян

Дата на раждане: 25 февруари 1978

Място на раждане: София, България

Образование:

Средно: 33 Английска Езикова Гимназия (1991-1996)

Висше: УНСС - София, специалност “Маркетинг”:

- бакалавърска степен (1996 - 2001)

- магистърска степен (2001 - 2002)

Допълнителни обучения: Завършена програма „Медия стратегии и планиране” на The University of Delaware, eFlag Learning Solutions (2005 год.)

Професионален опит:

1. Директор на програмния съвет на департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на НБУ

2. Управител на консултантска компания Бранд Спирит

3. От 1998 в рекламна агенция “Адиа” (представителство на в. Financial Times за България), на длъжност:

- рекламовед (1998 - 2001 г.)

- директор “Клиенти” (2001-2010 г.)

Участие в професионални организации:

1. Одит Бюро по Тиражите – България:

- член на УС от м. март 2003 г. от квота “Рекламни и PR агенции”

- председател на УС от ноември 2006 г. до март 2008 г.

- член на УС, 2008-2010 г. от квота “Рекламни и PR агенции”

2. Член на Българска Асоциация по Маркетинг

3. Член на Апелативната комисия на Национален съвет за саморегулация в рекламата

Преподавателска дейност:

1. Нов български университет, по дисциплини “Реклама и медии”, “Медия планиране”, "Международна реклама", "Принципи на маркетинговите комуникации", "Визуален мърчандайзинг" и други.

2. Курсове, семинари, майсторски класове и лекции в УНСС, СУ "Климент Охридски", МТМ Колеж, M3 College, 9 Academy и други.

Сфери на интерес в областта на маркетинга:

- Корпоративни комуникации

- Управление на отношенията с клиенти и партньори


Публикации:


1. „Тиражът ми е 10 000”, сп. Sign Cafe, бр. 2, 2009 год.

2. „Три неща, които нямаше да направим, ако я нямаше кризата”, сп. Sign Cafe, бр. 3, 2009 год.

3. „По-близо до бизнес клиентите”, сп. Sign Cafe, бр. 4, 2009 год.

4. „По-близо до бизнес клиентите 2”, сп. Sign Cafe, бр. 5, 2009 год.

5. „По-близо до бизнес клиентите 3”, сп. Sign Cafe, бр. 6, 2009 год.

6. „Медии по време на почивка. Или как потребителите променят медийното си поведение по време на летните почивки”, сп. Sign Cafe, бр. 8, 2009 год.

7. „За големите проблеми на малките марки и бюджети”, сп. Sign Cafe, бр. 9, 2009 год.

8. „Never underestimate the importance of local knowledge”, сп. Sign Cafe, бр. 10, 2009 год.

9. „Защо (дали) през 2009 година клиентът стана цар?”, сп. Sign Cafe, бр. 11, 2009 год.

10. „Product placement – къде може да се интегрира една марка?”, сп. Sign Cafe, бр. 12, 2009 год.

11. „Успешни TTL кампании – на ход през 2010”, сп. Sign Cafe, бр. 1, 2010 год.

12. „Къде ти е проблема?”, сп. Sign Cafe, бр. 2, 2010 год.

13. „Защо е толкова важно мястото на продажба?”, сп. Sign Cafe, бр. 5, 2010 год.

14. „Митовете, с които не може да се разделим…”, сп. Sign Cafe, бр. 1, 2011 г.

15. „Риалити форматите през призмата на новите реалности в телевизионната реклама“, електронен научен архив на НБУ, http://eprints.nbu.bg/771/, м.май 2011 год.

16. „Риалити форматите – нови възможности за реклама“, сп. Sign Cafe, бр. 6, 2011 г.

17. „Медийната среда – фактор за ефективност на рекламата“, сп. Sign Cafe, бр. 2, 2012 г.

18. „Въздействие на елементите на медийната среда върху ефективността на рекламата“. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 05.06.2012.

Линк: http://www.newmedia21.eu/analizi/va-zdejstvie-na-elementite-na-medijnata-sreda-va-rhu-efektivnostta-na-reklamata/

19. „Как влияе медийната среда върху ефективността на рекламата“, www.mixmedia.bg, онлайн браншово издание, 26.06.2012

Линк: http://www.mixmedia.bg/post/81-kak-vliyae-mediynata-sreda-varhu-efektivnostta-na-reklamata/99

20. „Статия без заглавие“, www.mixmedia.bg, онлайн браншово издание, 27.07.2012

21. „Реклама в, а не между съдържанието“, www.mixmedia.bg, онлайн браншово издание, 28.08.2012

22. „Роля на екстериора във визуалния мърчандайзинг“, www.mixmedia.bg, онлайн браншово издание, 04.10.2012

23. „Въздействие на медийната среда върху рекламата – примери от практиката“. Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 15.10.2012.

Линк: http://www.newmedia21.eu/analizi/va-zdejstvie-na-medijnata-sreda-va-rhu-reklamata-primeri-ot-praktikata/

24. „Развитие на рекламните формати и позиции в медиите“.

// Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 10.10.2014.

Линк: http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/razvitie-na-reklamnite-formati-i-pozitsii-v-mediite/

25. „Въведение в рекламния бизнес“ – съавтор (129 от 238 стр.), Рецензенти: Проф.д-р Боян Дуранкев, Проф.д-р Свободка Класова, Издателски комплекс УНСС, 2014, ISBN: 978-954-644-565-0

26. „Управление на рекламния бизнес“ – съавтор (105 от 131 стр.), Рецензенти: Проф.д-р Симеон Желев, Проф.д-р Веселка Павлова, Издателски комплекс УНСС, 2013, ISBN: 978-954-644-486-8

27. „Обвързване на рекламата с актуални теми, събития и личности като подход в съвременната корпоративна комуникация.“, сборник Визуална антропология, 2015 г.

28. "Развитие на портфолиото на телевизионните медийни групи в България като фактор за техния растеж.", Сборник на Департамент "Кино, реклама и шоубизнес", 2014-2015 г.

29. "Креативност и бизнес резултати в рекламата – в търсене на пресечната точка.", Сборник научни публикации "Стоп кадър - в чест на проф. Людмил Христов", 2017 г.

30. Монографичен труд на тема „Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата“, Рецензенти: Проф. д-р Христо Катранджиев, Проф. Людмил Христов; Научен редактор: Доц.д-р Ирена Бокова, Издателство на НБУ, 2018, ISBN:978-619-233-026-2

31. Колективна монография „Потребителско поведение“ – съавтор (2 от 19 глави), съставител проф. д.н.м. Симеон Желев, Рецензенти: проф. д-р Боян Дуранкев, проф. д-р Христо Катранджиев, Издателски комплекс УНСС, 2018, ISBN: 978-619-232-106-2

32. "Маркетинг на взаимоотношенията: музеят и неговите целеви публики", сп. Български фолклор, 2019 год.

33. „Добри практики за интернет маркетинг при популяризирането на музейни експозиции“. Сборник с научни публикации от трета кръгла маса "Университетът среща музея"

34. „Въздействие на кризата с COVID-19 върху медийния бизнес в България – краткосрочни и дългосрочни перспективи“, сп. МЕДИИ И КОМУНИКАЦИИ НА 21. ВЕК, Университетско издателство на Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий, Том 4, бр.1

35. „Виртуална култура – развитие на нови хоризонти пред опазването на нематериалното културно наследство в условията на COVID-19“. Сборник с научни статии от четвърта кръгла маса по проблемите на нематериалното културно наследство „Университетът среща музея“: „Живи наследства в града“

36. „Роля на корпоративните изложбени зали в изграждането на взаимоотношения между бранд и потребител.“ Сборник с научни статии от национална научна конференция „Експозиционен дизайн и креативни индустрии“

37. „Интерактивността - платформа за експониране на културни наследства (по примера на градовете Русе и Сливен)“. Сборник научни статии по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие“, ИЕФЕМ, БАН – ДН20/12

ВИДЕО ЛЕКЦИИ:

Децата и рекламата

https://www.youtube.com/watch?v=Dj37wb5Yf8A&t=2s

Регулация, саморегулация и КСО в рекламата

https://www.youtube.com/watch?v=wE-FY8_cW80&t=27s

Реклама по време на вирус

https://www.youtube.com/watch?v=y9Mf9HKXmcw&t=50s

Курсове от текущия семестър: