Електронен каталог

гл. ас. д-р Ваня Банкова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:15-12:45 603 II Корпус
Сряда 10:30-14:00 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: