Електронен каталог

доц. д-р Светослав Анев

доц. д-р Светослав Анев
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 13:00-14:30 614 II Корпус
Вторник 18:00-18:30 614 II Корпус
Петък 16:00-18:00 614 II Корпус

Професионална автобиография:


Образование:

2011–2014 Нов български университет, о.н.с. Доктор, програма „Дизайн“

2007–2010 Нов български университет, о.к.с. Магистър, програма „Пространствен дизайн“

2003–2005 Национална художествена академия, о.к.с. Магистър, Факултет за приложни изкуства, катедра „Резба“.

1999–2003 Национална художествена академия, о.к.с. Бакалавър, Факултет за приложни изкуства, катедра „Резба“.

Основни изследователски интереси в областта на: Съвременни тенденции в областта на интериорния и мебелен дизайн, устойчиво развитие в дизайна, проектиране и приложение на нови технологии в дизайна, дизайн рисуване.

Монографии:

Анев, С. (2021). „Дизайнът на мебели - фактори и аспекти в съвременното развитие”. Научна монография. Архитектурно издателство Арх&Арт, София. ISBN 978-954-8931-55-7.

Публикации:

Анев, Светослав (2024). „Емоционален дизайн“. Сп. „MD International magazine/Furniture design & Interior“ № 1/2024. Издателство Бисмар, София. ISSN 1312-6466, стр. 84 - 89.

Анев, Светослав (2023). „Приложение на принципите за трансформиране на съвременното жилищно пространство”. Сборник с научни публикации на департамент „Дизайн“ № 8/2023. Издателство на Нов български университет, София. ISSN 1314-7188, стр. 79-85.

Анев, Светослав (2023). „Исторически съпоставки в съвременния мебелен дизайн”. „Паметници, реставрация, музеи” № 1-2/2023 - официален информатор на Българската академия на науките и изкуствата. Архитектурно издателство Арх&Арт, София. ISSN 1312-3327, стр. 31-36.

Анев, Светослав (2022). „Иновативни енергийни системи в съвременното жилище – Tеsla-powerwall – виртуална електроцентрала”. Сборник с научни публикации на департамент „Дизайн“ № 7/2021-22. Издателство на Нов български университет, София. ISSN 1314-7188, стр. 53-60.

Анев, Светослав (2018). „Дизайнът за хората в неравностойно положение – проблеми, решения и перспективи”. Сборник с научни публикации на департамент „Дизайн“ № 5/2017-18. Издателство на Нов български университет, София. ISSN 1314-7188, стр. 87-95.

Анев, Светослав (2018). „Еволюционно развитие на дизайна на спомагателни средства за хора в неравностойно положение”. Сборник с научни публикации на департамент „Дизайн“ № 5/2017-18. Издателство на Нов български университет, София. ISSN 1314-7188, стр. 77-85.

Анев, Светослав (2017). „Съвременни дизайн – интерпретации в контекста на културно-историческото наследство”. „Паметници, реставрация, музеи” № 1-2/2017 - официален информатор на Българската академия на науките и изкуствата. Архитектурно издателство Арх&Арт, София. ISSN 1312-3327, стр. 43-58.

Анев, Светослав (2016). „Равни възможности, или как дизайнът помага на хората“. Сп. „MD International magazine/Furniture design & Interior“ № 3/2016. Издателство Бисмар, София. ISSN 1312-6466, стр. 42-47.

Анев, Светослав (2016). „Социален дизайн“. Сп. „MD International magazine/Furniture design & Interior“ № 4/2016. Издателство Бисмар, София. ISSN 1312-6466, стр. 14.

Анев, Светослав (2015). „Принципи за устойчивост, предшестващи жизнения цикъл на продукта в мебелния дизайн”. Сборник с научни публикации на департамент „Дизайн“ № 4/2015. Издателство на Нов български университет, София. ISSN 1314-7188, стр. 105-111.

Анев, Светослав (2014). „Устойчивост, материали и процеси в съвременния продуктов дизайн – бамбук”. Сборник с научни публикации на департамент „Дизайн“ № 3/2014. Издателство на Нов български университет, София. ISSN 1314-7188, стр. 109-114.

Анев, Светослав (2012). „Съвременните технологии в жилищния интериор: навлизане и развитие”. Сборник с научни публикации на департамент „Дизайн“ № 1/2012. Издателство на Нов български университет, София. ISSN 1314-7188, стр. 37-44.

Анев, Светослав (2012). „Столът – иновативен дизайн, автори и посока на развитие” в Национален седмичник на българските архитекти „Арх&Арт”, ISSN 1313-8863, бр. 21 (1043)/стр.24-31.

Анев, Светослав (2012). „Умните къщи: навлизането на новите технологии в съвременния живот”, Национален седмичник на българските архитекти „Арх&Арт”, ISSN 1313-8863, бр. 10 (1032)/ стр.8-15.

Анев, Светослав (2012). „Устойчиво развитие при мебелите за седене в жилищния интериор” в Сборник научни доклади 2011-2012 на департамент „Дизайн и архитектура”, в рамките на Втора междууниверситетска научна конференция „Креативни практики и устойчив дизайн”, Нов български университет, 31.10.2012 г., ISBN 978-954-535-791-6

Anev, Svetoslav (2013). „Sustainable development of product design in residential interior“. Conference Proceedings of the Third International European Polytechnical University ESI'2013. ISSN 1314-5711

Участия в изложби:

2024 г. – Участие в обща изложба "Метаморфози" на департамент „Дизайн“, в къща-музей Борис Христов, София.

2021 г. – Участие в изложба „20x20 Транс формат”. Галерия Little bird place. София.

2020 г. – Участие в обща изложба на департамент „Дизайн“, в къща-музей Борис Христов, София.

2018 г. – Участие в обща изложба-дизайн, в изложение ”Светът на мебелите”, София, Интер експо център.

2018 – Самостоятелна изложба „Виена 2017 – дизайн акценти“. НБУ, корпус 1, ет.2. по проект към фонд „Учебни програми“ на факултет за Базово образование.

2017 г. – Участие в обща изложба-дизайн, в изложение ”Светът на мебелите”, София, Интер експо център.

2015 – Участие в обща изложба „Светлина и време-2015“ на студенти и преподаватели от департамент Дизайн на НБУ. Галерия Арт-алея, София.

2011 г. – II-ро биенале на българския дизайн, София, СБХ, галерия „Шипка“ 6.

2010 г. – Обща изложба в изложение ”Светът на мебелите”, София, Интер експо център.

2004 г. – Първа студентска изложба „Анатомични пластики“, София, галерия Ведарт.

2004 г. – Изложба „Дърворезба“, София, галерия Ведарт.

2003 г. – Изложба скулптура и графика, София, Унгарски културен институт.

2003 г. – 21-ви световен фестивал "Скулптура в сняг". Гринделвалд, Швейцария.

2001 г. – Обща изложба „Дървопластика“, Будапеща, Български културен институт.

1997 г. – Изложба акварел и графика, София, СБХ, галерия „Шипка“ 6.

Обществена дейност:

Член на асоциация на интериорните дизайнери в България


Публикации:


Курсове от текущия семестър: