Електронен каталог

гл. ас. д-р Румен Кожухаров

гл. ас. д-р Румен Кожухаров
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
0888776683
Приемно време:
Вторник 9:30-11:00 614 II Корпус
Вторник 16:15-16:45 614 II Корпус
Сряда 13:00-14:30 614 II Корпус
Сряда 16:15-16:45 614 II Корпус

Професионална автобиография:


========

Име: Румен Презиме: Атанасов Фамилия: Кожухаров

Служебен Е-mail: rkozhuharov@nbu.bg Личен Е-mail: rumen.kozhuharov@abv.bg

Дата и място на раждане: Роден на 31 март 1990 г., в град София.

Интернет страници:

Facebook profile:

https://www.facebook.com/rumen.kozhuharov.7

========

Други социални мрежи и галерии:

https://www.instagram.com/rumenkozhuharovart/

https://www.pinterest.com/rumenkozhuharov/

https://www.saatchiart.com/rumen.kozhuharov/

https://www.facebook.com/Art-Design-by-Rumen-Kozhuharov-421992938297939/

========

ОБРАЗОВАНИЕ:

- Дипломиран бакалавър в Нов български университет в програма „Интериорен и пространствен дизайн“ към департамент „Дизайн и архитектура“ (2012 г.)

- Дипломиран бакалавър в Нов български университет в програма „Живопис и стенопис“ към департамент „Изящни изкуства“ (2012 г.)

- Дипломиран магистър в Нов български университет в програма „Пространствен дизайн“ към департамент „Дизайн“ (2014 г.)

- Дипломиран магистър в Нов български университет в програма „Живопис“ към департамент „Изящни изкуства“ (2014 г.)

- Дипломиран магистър в Национална художествена академия катедра „Стенопис“ към Факултет за изящни изкуства, в класа на проф. д-р Олег Гочев (2015 г.)

- Доктор по шифър 8.2 „Изобразително изкуство“. защитена тема на дисертационен труд „Изобразителното изкуство и предметно-материалната среда“ (2018 г.)

========

НАГРАДИ:

- Първо място на конкурс с тема „Обичам те животно“ Ws teleshop и предаване „Нарисувай ми овца“ (2002 г.)

- Първо място на конкурс за web design на портал с форум www.d2hackers.org (2006 г.)

- Академична стипендия на „Арт Виза България“ и хотел „Феста“ (2013 г.)

- Носител на годишна награда на ректора на Нов български университет „Най-добър студент на 2014 г.“

- Второ място на конкурс за интериорен проект на магазин за детски обувки „1001 Пантофки“ (2014 г.)

- Номинация за голямата награда за живопис на „Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика“ (2018 г.)

- Оформление на плакати и графични визии на ЦЕРН 2018 / CHEP 2018, след спечелен конкурс (2018 г.)

========

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СФЕРА:

- Хоноруван преподавател към департамент „Дизайн“, департамент „Изящни изкуства“ и департамент „Нова българистика“ от 2015 / 16 учебна година до пролетен семестър на 2019/20 г.

- Гост-лектор от пролетен семестър 2019/20 г. до есенен семестър 2021/22 г.

- Учител по изобразително изкуство, рисуване, стилознание, техническо чертане, скулптура и каменоделство в паралелка „Каменоделие“ в Професионална гимназия по селско стопанство „Бузема“ в периода 2019/20 учебна до 2021/22 учебна година.

- Главен асистент към деп. „Дизайн“ от пролетен семестър 2021/22 г.

========

ВОДЕНИ КУРСОВЕ:

LKLM037 - Оформление на печатно произведение, МП „Литература, книгоиздаване, медии“ от 2015 / 16 пролетен семестър насам.

APMM202 - Съвременни средства за проектиране, МП „Артистични практики в архитектурна среда“ от 2016 / 17 пролетен семестър насам.

APMM102 - Компютърни визуализации, МП „Артистични практики в архитектурна среда“ от 2017 / 18 Есенен семестър насам.

ARPM101 - Продуктов дизайн – морфология, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2017 / 18 Есенен семестър насам.

CSTB802 - Шрифт в компютърното проектиране, БП „Мултимедия и компютърна графика“. 2017 / 18 есенен семестър (по заместване).

ARPM211 - Триизмерно моделиране със Sketchup и 3D Studio MAX, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2017 / 18 пролетен семестър насам.

APMM304 - Дигитални визуализации, МП „Артистични практики в архитектурна среда“ от 2017 / 18 Пролетен семестър насам.

ARPM303 - Трансформируеми и многофункционални мебели, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2018 / 19 Есенен семестър насам.

ARPM304 - Дизайн за мултимедийната индустрия, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2018 / 19 Есенен семестър насам.

ARPM306 - Визуализиране на продуктов дизайн с 3D Studio MAX, МП „Продуктов дизайн за интериор“ от 2018 / 19 Есенен семестър насам.

INTB201 - Структурна комбинаторика, БП „Интериорен дизайн“ от 2018 / 19 Есенен семестър до 2019/20.

ARTB623 - Компютърни експерименти, БП „Интериорен дизайн“ от 2018 / 19 Пролетен семестър насам.

INTB036 - Пластично моделиране в дигитална среда, БП „Интериорен дизайн“ от 2018 / 19 Пролетен семестър до 2020/21 г.

INTB007 - Компютърно двуизмерно проектиране на Photoshop, БП „Интериорен дизайн“ от 2019 / 20 Есенен семестър насам.

ARTB990 - Модулни системи за обзавеждане на обществена сграда, БП „Интериорен дизайн“ от 2019 / 20 Есенен семестър до 2021/22 г.

INTB016 - Компютърно двуизмерно проектиране на Illustrator, БП „Интериорен дизайн“ от 2019 / 20 Пролетен семестър насам.

WEBB305 - Визуализация на дизайнерски продукт, БП „Уеб дизайн и графична реклама“ Есенен семестър 2021/22 г. По заместване.

WEBB307 - Компютърно двуизмерно проектиране: Illustrator, БП „Уеб дизайн и графична реклама“ Есенен семестър 2021/22 г. По заместване.

MODB108 - Компютърно проектиране: Photoshop - І част, БП „Мода“ от Есенен семестър 2021/22 г. насам.

MODB313 - Компютърно проектиране: Illustrator - І част, БП „Мода“ от Есенен семестър 2021/22 г. насам.

ARTM672 - Двуизмерна компютърна графика, МП „Пространствен дизайн“ от Пролетен семестър 2021/22 г. насам.

ARTB856 - Графично оформяне на портфолио за мода, БП „Мода“ от Есенен семестър 2021/22 г. насам.

MODB208 - Компютърно проектиране: Photoshop - ІI част, БП „Мода“ от Пролетен семестър 2021/22 г. насам.

MODB413 - Компютърно проектиране: Illustrator - ІI част, БП „Мода“ от Пролетен семестър 2021/22 г. насам.

OOKY186 - Дизайн за всички - Общообразователен курс от Есенен семестър 2022/23 г. насам.

UPPOSP003 - Живопис за всички, професионално-квалификационна програма „Визуални изкуства за хора със специални потребности“ от Есенен семестър 2022/23 г. насам.

========

ПО-ВАЖНИ КОНФЕРЕНЦИИ И КРЪГЛИ МАСИ:

- Участие в Първа Интердисциплинарна кръгла маса „Експозиционен дизайн и креативни индустрии“, проведена на 28 февруари 2020 г., Зала 20, 1-ви корпус, НБУ. Тема на представеният доклад „Светлината в галериите за изобразително изкуство“; с предстоящ печат под формата на научна статия в научен сборник.

- Участие в „Научна годишна конференция „Актуални аспекти в областта на изкуствата“, посветена на 30-годишнината на Нов български университет“ С доклад с под формата на статия в сборник „Последни тенденции в дигиталното рисуване и изобразителното изкуство – Визии вдъхновени от близко и далечно минало.“ Проведена на 08.07.2022 г.

- Участие с научен доклад в Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“. Проведена на 27-28.04.2023 г. Докладът беше с тема „Използване на Adobe Illustrator в проектирането на материали, свързани с художествената мозайка, за нуждите на триизмерните компютърни визуализации.“

- Участие във Втора Интердисциплинарна кръгла маса „Експозиционен дизайн и креативни индустрии“, проведена на 2 юни 2023 г., Зала 310, 1-ви корпус, НБУ. Тема на представеният доклад „Експонирането на дефектите и превръщането им в ефект - творчески процес в естетизацията на обекти от обществените пространства с цел успешното им превръщане в произведения на изкуството.“; с предстоящ печат под формата на научна студия в научен сборник.

- Участие в Научна годишна конференция „Актуални аспекти в областта на изкуствата“ на деп. „Кино, реклама и шоубизнес“, с доклад с предстоящ печат под формата на статия в сборник „Перифразиране на изображения от Midjourney за нуждите на изобразителното изкуство“ Проведена на 28.06.2023 г.

- Участие с научен доклад в Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“. Проведена на 30-31.05.2024 г. Докладът беше с тема „Проблеми и предизвикателства пред реализирането на тематичен дизайн генериран с изкуствен интелект.“

========

ПО-ВАЖНИ ПРОЕКТИ:

- Водещ на семинар "Инструменти на творческия процес – мисъл, слово, действие", 25.04.2015 г., Корпус 2, зала 305, Нов български университет; Съвместно с доц. Михаил Чомаков.

- Кураторска дейност и организиране на изложба на Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“, 12-25.05.2015 г. Корпус 2, етажи 4 и 5 – коридорни пространства в Нов български университет. С водещ доц. Валентин Савчев

- Кураторска дейност и организиране на изложба „Образ, форма, състояние“, 23.06 - 08.07.2015 г. Корпус 2, етаж 4 - коридорно пространство в Нов български университет. Съвместно с проф. Николай Майсторов и организатор преп. Станимир Божилов.

- Кураторска дейност и организиране на изложба „Рисуване, живопис и стенопис“, 24.07 – 10.08.2015 г. Корпус 2, етаж 5 – коридорно пространство в Нов български университет.

- Кураторска дейност и организиране на изложба „НБУ В НДК“, 2 - 15.12.2015 г. Арт галерия в Национален дворец на културата.

- Кураторска дейност и организиране на изложба „Цветни пространства“ галерия „Любен Гайдаров“, Дворец на културата, гр. Перник, 16.12.2015 – 16.1.2016 г.

- Кураторска дейност и организиране на изложба „Портрети, автопортрети и рисунки“ 18.02. - 08.03.2016 г. Корпус 2, етажи 4 и 5 – коридорни пространства в Нов български университет. Съвместно с ръководител преп. Станимир Божилов

- Графично оформление и печат на табла за изложба свързана с резултати от пътуващ семинар на тема „Културно-историческото наследство на Западна Тракия“ за деп. „История“ 2016 г. Съвместно със студенти на деп. „Изящни изкуства“. Изложбата е открита на 24.03.2016 г.

- Разработване на графична визия и плакат (април 2016 г.) за кандидат-студентската кампания на деп. „Изящни изкуства“ и бакалавърска програма „Визуални изкуства“; плакатът се използва и до днес.

- Водещ на междудепартаментен семинар „Рисунката в съвременния дизайн“, 16.05.2016 г., Корпус 2, ателие С2/08 Нов български университет; Съвместно с водещ ас. Христина Дякова и модератор гл.ас. д-р Светослав Анев.

- Организатор и водещ на ученическа изложба и уъркшоп „Je suis #Monet (Аз съм Моне). 04. 06. 2016 г., Корпус 2, зала 302 (Франкофонски център на НБУ) и двор на НБУ; Съвместно с доц. д-р Мария Стамболиева отговорник на Франкофонски център на НБУ; и студенти в МП „Живопис“ - Лена Тодорова, Славена Николова.

- Проектно предложение от името на Нов български университет за предложения за декорация в сградите на Съвета на Европейския съюз в Брюксел - Justus Lipsius и Europa Building, във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Съвместно с доц. Валентин Савчев, д-р Елизабет Савчева, студенти от бакалавърски и магистърски програми на деп. „Изящни изкуства“. 2017 г.

- ВИП покана за конференцията на Министерството на околната среда и водите за десетата годишнина на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство. Заключително събитие по програмите в сектор околна среда проведено в „Квадрат 500“ на 17.10.2017 г.

- Графично оформление и печат на табла за изложба свързана с резултати от пътуващ семинар на тема „Струмица и Струмишко в историята“ за деп. „История“ 2017 г. съвместно със студенти от деп. „Изящни изкуства“

- Кураторска дейност и организиране на изложба „Рамки“ – по идея и в памет на доц. Румен Лаптев, 09 – 25.01.2018 г. Съвместно с куратори доц. Валентин Савчев и ас. Христина Дякова.

- Консултантска и проектантска дейност в изложбен щанд на НБУ за изложение „Техномебел и Света на мебелите 2018“, 24-28.04.2018 г. Съвместно с доц. Банко Банков, гл.ас. д-р Светослав Анев, гл.ас. д-р Софрони Върбев, гл.ас. д-р Явор Жаблянов.

- Организиране на събития свързани със съставянето, издаването и разпространението на каталога „На Румен Лаптев“. Съвместно със съставител Тодор Георгиев, Александра Велева, доц. Валентин Савчев, деп. „Изящни изкуства“.

- Кураторска дейност и организиране на възпоменателна и юбилейна изложба живопис „Румен Лаптев“, 14-25.05.2018 г. Съвместно с проф. Николай Майсторов, доц. Валентин Савчев, Тодор Георгиев, Александра Велева.

- Консултантска и проектантска дейност в колективен стенопис „Нови посоки“, Народно читалище „Черноризец Храбър“, THE BOX – Student City Art & Culture Area, Студентски град, ул. „Йордан Йосифов“ №7. Открит на 07.06.2018 г. с ръководители на проекта – доц. Валентин Савчев, преп. Станимир Божилов и консултант по мозаечната част проф. д-р Олег Гочев.

- Водещ на семинар „Представяне на бакалавърска програма „интериорен дизайн““, 04.07.2019 г., Корпус 2, Ателие по интериорен и пространствен дизайн към Центъра по изкуства, Нов български университет. Съвместно с гл.ас. д-р Светослав Анев.

- Създаване на проект и неговата реализация за Photo spot за откриването на XXIX академична година на Нов български университет. 01.10.2019 г. позиционирана покрай коктейл и концерт на Funky Miracle в парковото пространство зад Аулата на университета.

- Кураторска дейност и организиране на изложба „Живопис, рисунки и изкуства в публичното пространство“ по случай началото на XXIX академична година на Нов български университет, 1-15.10.2019 г. Съвместно с преп. Станимир Божилов.

- Участие в откриване на изложба „160 години от рождението на Атанас Кожухаров - основоположник на музейното дело в Стара Загора“. Регионален исторически музей - Стара Загора, малка зала - II-ро експозиционно ниво. Открита на 28.05.2021 г.

- Дискутант и организатор на семинар „Ролята на невербалната комуникация при общуване с инвеститори“, 01.06.2021 г., Онлайн в платформа Moodle в курс „INTB016 Компютърно двуизмерно проектиране Illustrator“. Лектор: д-р Десислава Каменова.

- Дискутант и организатор на семинар „Стъпките в професионалния интериорен дизайн - да правиш онова, в което си най-добър!“, 21.06.2021 г., Онлайн в платформа Moodle в курс „ARPM207 Дизайн за хора с увреждания“. Съвместно с доц. Валентин Савчев. Лектор: Стефан Диманов, основател на интериорно студио SPLASHDesign Studio.

- Участие в организиране, събиране на материали за юбилейна изложба отбелязваща 100 години от рождението на художника Атанас Кожухаров „Изложба Атанас Кожухаров /1921-1987/“, и нейното откриване. Градска художествена галерия Стара Загора. Изложбата е организирана съвместно с проф. д-р Марин Добрев, община Стара Загора и художествена галерия Стара Загора. Открита на 24.06.2021 г.

- Водещ и лектор на публична лекция „Ролята на компютърното проектиране в художествено-творческите и дизайнерски изяви“, организирана от деп. „Дизайн“, 01.07.2021 г., Корпус 1, Зала 407. в Нов български университет. С участници на студенти и преподаватели от деп. „Дизайн“.

- Участие с подреждане на изложба и графична визия за проект „НБУ гостува в музея“, Регионален исторически музей – град Русе, пл. „Александър Батенберг“ 1, организиран от департаменти „Антропология“, „Дизайн“, „Изящни изкуства“, „Кино, реклама и шоу бизнес“, открита на 27.09.2021 г. с водещи проф. д-р Николай Ненов (РИМ – Русе), доц. д-р Ирена Бокова и модератори доц. д-р Кристина Савова, д-р Румен Кожухаров, преп. Кристина Колодеева и др.

- Участие с живопис в благотворителен търг в подкрепа на студент „Изкуството лекува“, организиран от Нов български университет за студента Георги Яков, 29.09.2021 г., Галерия УниАрт в Нов български университет.

- Участие с графична визия за проект „НБУ гостува в музея“, Регионален исторически музей – град Сливен, Първа държавна текстилна фабрика, организиран от департаменти „Антропология“, „Дизайн“, „Изящни изкуства“, „Кино, реклама и шоу бизнес“, открита на 27.04.2022 г. с водещи доц. д-р Николай Сираков (директор на РИМ Сливен), доц. д-р Ирена Бокова, доц. д-р Кристина Савова, ас. Кристина Колодеева.

- Участие като лектор в междудепартаментен семинар „Влиянието на авангардните течения на 20 век върху развитието на дизайна“ Център по изкуства, проведен на 31.05.2022 в ателие 10 на Нов български университет. Водещ доц. Валентин Савчев.

- Участие в летен семестър в Нов български университет със семинар с творческа работилница (workshop) с тема „Photoshop Brushes - Как да си направим четки за рисуване и как да ги използваме в нашата творческа работа“ проведен на 22.06.2022 г. 11:20 ч. Корпус 1. зала 308.

- Участие в летен семестър в Нов български университет със семинар с творческа работилница (workshop) с тема „Артистичната страна на Adobe Illustrator - Рисунки, илюстрации, четки и техните настройки.“ проведен на 23.06.2022 г. 11:20 ч. Корпус 1 зала 308.

- Участие в летен семестър в Нов български университет със семинар с творческа работилница (workshop) на тема „Следата от четката като повод за творческа работа.“ проведен на 24.06.2022 г. 11:20 ч. Корпус 1 зала 308.

- Водещ на интензивен курс ERUA "Impasto painting for everyone" проведен между 06-09.10.2022 г. в Нов български университет.

- Участие в организиране и подреждане на обща изложба "Fine art & ERUA" съставена от резултати на три различни интензивни курса проведени по проект ERUA - Impasto and abstract painting for everyone воден от гл. ас. д-р Румен Кожухаров, Alternative photographic techniques воден от гл. ас. д-р. Лиляна Караджова и Beauty without filters. Съвместно със Славена Николова. Коридорно пространство пред Аула на Нов български университет. 09 - 24. 01. 2023 г.

- Участие от името на Нов български университет като преподавател по абстрактен експресионизъм в Досами / Творческо пространство на 09.02.2023 г. Ул. Искър 16 Б, гр. София.

- Участие в благотворителна изложба организирана от Съюз на българските художници в подкрепа на пострадалите от земетресението в Сирия и Турция. Открита на 01.03.2023 г. в сградата на СБХ, ул. Шипка 6, гр. София.

- Участие от името на Нов български университет като преподавател по абстрактен експресионизъм в Досами / Творческо пространство на 16.03.2023 г. Ул. Искър 16 Б, гр. София.

- Кураторска дейност и организиране на възпоменателна и юбилейна изложба живопис „На Румен Лаптев. Възпоменателна юбилейна изложба“, 10-25.05.2023 г. Съвместно с доц. Валентин Савчев, Станимир Божилов, Донка Павлова - директор на Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“. Изложбата беше открита проф. Станислав Памукчиев – член на управителния съвет и ръководител на секция „Живопис“ на СБХ, проф. Ивайло Мирчев – НХА, доц. д-р Калина Христова – НБУ, доц. Валентин Савчев на 10.05.2023 от 18:00. НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ 191Б, гр. София.

- Организатор и модератор на семинар „Приложение на най-новите технологии за триизмерно компютърно проектиране в дизайна. Визуализации и моделиране.“, съвместно с Диана Василева, деп. „Изящни изкуства“ с лектор Боряна Георгиева. Семинарът беше проведен на 11.05.2023 от 16:20. в Нов български университет, Корпус 2, зала 502.

- Организатор и модератор на публична лекция „Умен дом“ в рамките на „Дни на изкуствата“ състоял се през месец май с основна тема „Дигиталната революция в изкуството“. Лектор Стефан Диманов, основател на интериорно студио SPLASHDesign Studio. НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б) гр. София. Лекцията беше проведена на 12.05.2023 от 16:20. НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б) гр. София.

- Организатор и модератор на представяне на албума „На Румен Лаптев“ представен на 13.05.2023 г. от 13:00 съвместно с Тодор Георгиев алумни на НБУ (съставяне, ретуш, дизайн и оформление на изданието). Събитието е в рамките на „Седмицата на Румен Лаптев“. НБУ в Центъра, ул. „Г.С. Раковски“ 191Б гр. София.

- Организатор и модератор на семинар „Творчески резултат на доц. Румен Лаптев в живописта и методиката на преподаване в Нов български университет“ с водещ доц. Валентин Савчев. Семинарът беше проведен на 17.05.2023 от 14:30. НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б) гр. София.

- Създаване на 9 илюстрации и проект за корица за книгата „Да срещнеш Звездоброец. По пътя на себезпознанието“ издадена 2023 г. с автори д-р Стефанка Томчева и Павлина Петкова.

- Водещ на интензивен курс ERUA "Impasto painting for everyone" проведен между 01-04.06.2023 г. в Нов български университет.

- Водещ на Workshop, създаване на дизайнерски проект - Photoshop Brushes - Как да си направим четки за рисуване и как да ги използваме в нашата творческа работа“ – 29 юни 2023 г. 14:40 часа, корпус 1, зала 308.

- Водещ на Workshop, създаване на дизайнерски проект - „Артистичната страна на Adobe Illustrator - Рисунки, илюстрации, четки и техните настройки. Следата от четката като повод за творческа работа.“ 30 юни 2023 г. 14:40 часа, корпус 1, зала 308.

- Водещ на Workshop, създаване на дизайнерски проект - „По пътят на идеята - от хрумката към реализацията на дизайнерски продукт.“ – 1 юли 2023 г., 14:40 часа, корпус 1, зала 308.

- Създаване на проект-дарение за естетизация на комбайн в дворното пространство на ПГСС „БУЗЕМА“ и превръщането му от скрап в музеен експонат през 2022 г. Открит на 04.07.2023 11:00 в двора на Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“ съвместно с доц. Валентин Савчев. Проектът е реализиран от Явор Попов и ученици на гимназията.

- Създаване на постоянна експозиция посветена на родни революционери и будители в коридорните пространства на ПГСС „БУЗЕМА“. 2022 г. Открит на 04.07.2023 11:20 в коридорните пространства на Професионална гимназия по селско стопанство „БУЗЕМА“ съвместно с доц. Валентин Савчев.

- Кураторска дейност, организиране и участие в изложба „Приключението FINE ARTS & ERUA“, 24.07 - 24.08.2023 г. НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б) гр. София.

- Участие с живопис в Изложба „Школата на проф. Николай Майсторов“, 09 - 24.11.2023 г. Коридорно пространство на 4 и 5 етаж, корпус 2 в Нов български университет.

- Представяне на книгата „Да срещнеш Звездоброец – по пътя на себепознанието“ от Стефанка Томчева и Павлина Петкова, 25.11.2023 г. от 17:00, НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б) гр. София.

- Организиране и провеждане на конкурс за лого по случай 30 години от създаването на департамент „Дизайн“ на Нов български университет. Съвместно с гл. ас. д-р Стоян Бунджулов и ас. Мария Миличин. 18.12.2023 г. - 15.01.2024 г. Нов български университет.

- Кураторска дейност и организиране на изложба с тема „Резултати от конкурс за лого по случай 30 години от създаването на департамент „Дизайн“ на Нов български университет““. Съвместно с гл. ас. д-р Стоян Бунджулов и ас. Мария Миличин. 23.01.2024 г. - 23.02.2024 г. Коридорно пространство на 5 етаж, корпус 2 в Нов български университет.

- Организиране и провеждане на официална церемония по награждаване на победителите в студентски конкурс за лого посветен на 30 години от създаването на департамент „Дизайн“ в Нов български университет. Проведена на 13.02.2024 г. Съвместно с гл. ас. д-р Стоян Бунджулов и ас. Мария Миличин в Биокафе на Нов български университет.

- Участие в организиране на изложба с тема „Участие на БП „Интериорен дизайн“ и МП „Пространствен дизайн в изложение ЕКСПОМЕБЕЛ 2024““. Съвместно с организатор гл. ас. д-р Светослав Анев и екип доц. д-р Софрони Върбев, доц. д-р Иванка Добрева – Драгостинова, гл.ас.д-р Явор Жаблянов 13.03.2024 г. - 16.03.2024 г. Интер Експо Център, гр. София.

- Участие с живопис в благотворителен търг в подкрепа на студент Георги Яков „Изкуството помага“, организиран от Нов български университет, 07.04.2024 г., фоайе Корпус 2 в Нов български университет.

- Участие с кураторска дейност, огранизиране и подреждане на изложба с тема „30 години департамент „Дизайн“, НБУ“ 06 - 31.05.2024 г. Съвместно с доц. д-р Кристина Савова – ръководител на Департамент „Дизайн“, ръководител на проекта доц. д-р Иво Попов, проф. д-р Елена Тодорова, проф. д-р Емилия Панайотова, доц. д-р Софрони Върбев, доц. д-р Яна Дворецка, доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова, доц. д-р Светослав Анев, гл. ас. Биляна Калоянова д.н., гл. ас. д-р Стоян Бунджулов, гл. ас. д-р Евелина Гебрева, гл. ас. д-р Руслан Лозев, гл. ас. д-р Петко Якимов, ас. д-р Мария Миличин, ас. Кристина Колодеева, д-р Евгения Цанкова. Коридорно пространство на 2 и 3 етаж, корпус 1 в Нов български университет.

- Кураторска дейност и организиране на изложба с тема „ИЗЛОЖБА: ДВУИЗМЕРНО И ТРИИЗМЕРНО КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ В ДИЗАЙНА“, съвместно с гл. ас. д-р Стоян Бунджулов 12.06 - 12.07.2024 г. НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б) гр. София. Събитието е част от летни дни на дизайна/модата в Нов български университет и е посветено на 30 години от създаването на департамент „Дизайн“.

- Водещ на интензивен курс ERUA "Impasto painting for everyone" проведен между 13-16.06.2024 г. в Нов български университет.

- Кураторска дейност, организиране и участие в международна изложба „„Приключението FINE ARTS & ERUA“: Фотографии, импасто и абстрактна живопис“, 15.07 - 15.08.2024 г. НБУ в Центъра (ул. „Г.С. Раковски“ 191Б) гр. София.

========

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ:

- Самостоятелна изложба живопис „Прах“, Нов български университет (2013 г.)

- Самостоятелна изложба живопис „24“, бар „Шишман 24“, гр. София. (2014 г.)

- Самостоятелна изложба живопис „Диалог“, къща на художниците, гр. Плевен (2014 г.)

- Самостоятелна изложба живопис „Живопис“, сграда на община Кюстендил, гр. Кюстендил (2015 г.)

- Самостоятелна изложба живопис „Страхове и сладкиши“, Арт център „Степния вълк“, гр. София (2015 г.)

- Самостоятелна изложба живопис „Пътят на художника“, галерия „България“, гр. София (2018 г.)

- Самостоятелна изложба живопис към защита на докторска дисертация, Нов български университет (2018 г.)

- Самостоятелна изложба живопис „Съзвездия“, галерия „България“, гр. София (2020 г.)

- Самостоятелна изложба живопис „Нападението на птиците“, галерия „Кракра“, гр. Перник (2020 г.)

- Самостоятелна изложба живопис „Импасто и текстурна живопис“, книжарница - галерия „НБУ в ЦЕНТЪРа“, гр. София (2024 г.)

========

СЪВМЕСТНИ ИЗЛОЖБИ:

- Участие с живопис в съвместна изложба „Дебют“, съвместно с Диана Тодорова, галерия „Кракра“, площад „Кракра“, гр. Перник. (2019 г.)

- Участие с живопис в съвместна изложба „Надежда“, съвместно с доц. Валентин Савчев, галерия „Кракра“, площад „Кракра“, гр. Перник. (2021 г.)

- Участие с живопис в съвместна изложба „Образ и слово“, съвместно с доц. Валентин Савчев, галерия „При Кмета“, кметство на град Перник. (2022 г.)

========

ПО-ВАЖНИ УЧАСТИЯ В ГРУПОВИ ИЗЛОЖБИ:

- Изложба и национален конкурс за млади художници, галерия „Шипка 6“ на СБХ организирана от Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. София (2011 г.)

- Обща изложба живопис „Шест сезона“ в галерия „Алтера“, Интерпред, гр. София (2011 г).

- Обща изложба живопис и дизайн „Светлина и време” - Sofia design week, галерия „Арт алея“, гр. София, (2012 г.)

- Изложба живопис „Шест сезона“ пред Народен театър „Иван Вазов“, гр. София (2012 г.)

- Обща изложба живопис „Инкубартор“, Дворец на културата гр. Перник (2012 г.)

- Обща изложба „.Ние - На стоп към НеМирово“ - Нощта на музеите, гр. Пловдив (2012 г.)

- Участие като актьор, в изложба, видеоклип и workshop „Реализиране на декор и костюм“ , Нов български университет (2012 г.)

- Обща живописна изложба „Авангард“ , галерия „Кракра“, гр. Перник (2013 г.)

- Обща живописна изложба „Изложба на колеги и преподаватели“ , бар Antiq – Хиподрума, гр. София, (2013 г.)

- Изложба „Учебният процес: провокация на границата между традиционно и съвременно пластично изкуство“, Нов български университет (2013 г.)

- Изложба „Нова дизайн предметност“, галерия „Аросита“, гр. София, (2013 г.)

- Организиране и участие в workshop и изложба "Waste office workshop", съвместно с Нов български университет и CleanTech Bulgaria (2013 г.)

- Изложба с конкурс „Изкуство без граници“ в хотел „Феста панорама“, гр. Несебър (2013 г.)

- Изложба „Коледна изложба-базар „Изкуство без граници““, сграда на БНТ, гр. София (2013 г.)

- Участие с живопис в обща изложба „Светлина и време. Еко предметност в дизайна“, галерия „Арт алея“ (2014 г.)

- Участие с живопис в обща изложба „Светлина“ организирана от секция „Текстил“ на СБХ, „Шипка 6“, гр. София (2015 г.)

- Участие с живопис в обща изложба на департамент „Изящни изкуства“ „НБУ в НДК“ НДК, гр. София (2015 г.)

- Участие с живопис в „Коледна изложба, литературно четене и концерт“ Арт център „Степния вълк“, гр. София (2015 г.)

- Обща изложба живопис „Цветни пространства“ Дворец на културата гр. Перник (2016 г.)

- Участие в изложба „Портрети, автопортрети и рисунки“ Нов български университет, гр. София (2016 г.)

- Участие в преподавателска изложба организирана от департамент „Изящни изкуства“ към Нов български университет „НЕ/ФОРМАЛНО“ галерия „Кракра“, гр. Перник (2016 г.)

- Участие в „Д Е С Е Т“, студентска изложба, посветена на 10-годишния юбилей на департамент „Изящни изкуства“, Дворец на културата гр. Перник

- Участие в живописна изложба „Нищо общо“ читалище „Добри Чинтулов 1935“, гр. София (2017 г.)

- Участие в междудепартаментна изложба „Изложба, ревю и концерт“, Дворец на културата гр. Перник (2017 г.)

- Участие в студентска изложба „Визуални дебюти“, Народно читалище „Черноризец Храбър“, гр. София (2018 г.)

- Участие в Национален конкурс на Алианц България за живопис, скулптура и графика, и регионална изложба София. (2018 г.)

- Участие в обща изложба с живопис и представяне на филм „Визуалният образ“, Първа държавна текстилна фабрика, гр. Сливен. (2019 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Опит за летене“ галерия „Любен Гайдаров“, Дворец на културата гр. Перник (2019 г.). Организирана от деп. „Изящни изкуства“, деп. „Музика“.

- Участие в обща изложба с живопис „Пресечни точки“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2021 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Отражения“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2021 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Цвят и форма“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2021 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Пътища на визуалното“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2021 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Пресечни точки“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2022 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Сънища“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2023 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Пресечни точки“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2023 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Метаморфози“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2024 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Сурва арт 2024“, галерия „Кракра“, гр. Перник (2024 г.)

- Участие в обща изложба с живопис „Силуети“, музикален център „Борис Христов“, гр. София (2024 г.)

========

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ:

- Отлични комуникационни умения.

- Отлична работа в екип.

- Отлични познания и умения в създаването на едно произведение на изящното, приложното и дизайнерско изкуство – Живопис, стенопис, продуктов и графичен дизайн.

- Отлични познания и умения за разрешаване на различни проблематики в проектирането на предметно-пространствената среда.

- Отлични познания и умения във визуализирането и представянето на продукти от различните сфери на дизайнерската дейност (графичен, интериорен, пространствен, рекламен и промишлен дизайн.

- Отлични умения и познания в проектирането и съставянето на каталози, плакати, визитки, покани, запазени знаци, рекламни материали; и тяхното принтиране.

- Отлична работа с инструментите на Microsoft Office™ - Word, Powerpoint Excel.

- Отлична работа с инструментите на Adobe Systems Incorporated – After Effects, Photoshop, Illustrator, InDesign, Bridge, Premier.

- Oтлична работа с инструментите на Autodesk, Inc. – Autodesk 3ds Max, AutoCAD, Maya.

- Отлична работа с Blender 3D.

- Лидерски умения и организационни дейности свързани с подбор и ръководене на екип с художествено-проектантски дейности – Workshop, организиране, подреждане и представяне на изложби в и извън художествено обособени пространства, ръководене на екип в дизайнерски бюра.

========

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:

- Член на Съюзът на българските художници – СБХ - в секция „Живопис“ от 2018 г.

========


Публикации:


Кожухаров, Румен. (2019) „Тенденциозни разлики между Европа и Америка при композиране на обекти от предметно-материалната среда.“. Сборник научни публикации 5|2017 – 2018, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2019), ISBN: 1314-7188. 59-76 стр.

Кожухаров, Румен. (2019) „Феноменът „Абстрактно“ – изобразително или реално, асоциации и функции в изграждането на съвременната

предметно-материална среда. Пътните знаци“. Сборник научни публикации 5|2017 – 2018, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2019), ISBN: 1314-7188. 159-167 стр.

Кожухаров, Румен. (2021) „Импасто живопис“. Сборник научни публикации 6|2019 – 2020, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2021), ISBN: 1314-7188. 177-184 стр.

Кожухаров, Румен. (2022) „Мазката в рисунката, в живописта и дигиталния свят“. Сборник научни публикации 7|2021 – 2022, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2022), ISBN: 1314-7188. 169-178 стр.

Кожухаров, Румен. (2023) „Изкуственият интелект – предизвикателства пред художници и дизайнери с носталгия към класическите принципи за създаване на композиция“. Сборник научни публикации 8|2022 – 2023, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2023), ISBN: 1314-7188. 265-276 стр.

Кожухаров, Румен. (2023) „Използване на софтуер Adobe Illustrator в проектирането на материали, свързани с художествената мозайка за нуждите на триизмерните компютърни визуализации“. Национална научно-практическа конференция ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства, сборник доклади. 27-28 април 2023, Нов български университет. София. Издателство на Нов български университет (2023), ISSN: 2815-5211. 279-288 стр.

Кожухаров, Румен. (2023) „Нови тенденции в дигиталното рисуване и изобразителното изкуство - визии, вдъхновени от близко и далечно минало“. Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ (2022). ISSN 2535-1079 (online). 53-60 стр.

Курсове от текущия семестър: