Електронен каталог

проф. Мария Грозева д.н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
8110 371
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Мария Живкова Грозева е професор по съвременен немски език, доктор на филологическите науки, преподавател департамент „Романистика и германистика“, води курсове по морфология, синтаксис и лексикология на съвременния немски език, психолингвистика, симултанен и консекутивен превод, социолингвистични и психолингвистични проблеми при превод, лингвистика на текста и др. Изнасяла е лекции в университетите в Риека (Хърватия), Марибор (Словения) и Лайпциг (Германия). Автор е на книгите „Кохерентност на научния дискурс“ 2010 г. и „Езикът в интернет“ (2012) и на над 120 студии и статии в областта на съпоставителното езикознание, лингвистиката на текста, чуждоезиковото обучение и езикоусвояването, публикувани у нас и в чужбина, съставител и редактор на издания на НБУ, на експертни оценки и рецензии за научни трудове. Ръководител е на научни изследвания и участник в международни изследователски проекти.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: