Електронен каталог

гл. ас. д-р Светослава Андрейчин

гл. ас. д-р Светослава Андрейчин
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
0887266371
Приемно време:
Вторник 13:15-15:15 508 / 704 зала II Корпус
Петък 14:45-16:45 508 / 506 зала II Корпус

Професионална автобиография:


Oт 2020 г е главен асистент към Департамент Архитектура в дисциплините „Индустриални сгради“ и „Архитектура на сгради и комплекси“.

2019 г. Успешна защита на дисертационен труд за придобиване на докторска степен на тема „Архитектурни проблеми на съвременните промишлени сгради“ 04.04.2019

2017-2019 г. Редовен преподавател - Асистент към Департамент „Архитектура“ в НБУ - дисциплина Индустриални сгради

2013-2017 г. Хоноруван преподавател към Департамент „Архитектура“ в НБУ - дисциплина Индустриални сгради с ръководител доц. д-р арх. Анна Аврамова

2010 г. Докторант в катедра „Промишлени и аграрни сгради” към Архитектурния факултет на УАСГ с ръководител доц. д-р арх. Анна Аврамова. Отчислена с право на защита

2000 г. Висше образование в Архитектурен факултет в УАСГ, София Дипломант на катедра „История и теория на архитектурата”

1994 г. Средно образование в Езикова гимназия 7 СОУ „Св. Седмочисленици“, София

1991 г. Пълен курс по английски език в езикова школа „Алианс“

1991 г. Първа гимназиална година в 35 ЕСПУ с изучаване на руски език, София

1990 г. Основно образование в 35 ЕСПУ с разширено изучаване на руски език, София

Членство в организации: Член на Камарата на Архитектите в България – Регионална Колегия

Участие в национални и международни проекти:

2018 г. Награда „Сграда на годината – 2018“ в дисциплина Авиационна и летищна инфраструктура за проект за Хангар 1 за обслужване и ремонт на самолети

2017 г. Хангар 1 за поддръжка и ремонт на самолети на Луфтханза техник София,Летище София, застр. площ 6189 m2, разг. площ 7393 m2, височина на сградата 27,60м, конструктивен отвор 90м, три ремонтни самолетни стоянки за тяснофюзелажни самолети или една ремонтна стоянка за широкофюзелажен самолет от типа А380

2014 г. "Тренажор за aварийно-спасителни дейности" към Институт по Въздушен Транспорт, разположен в УПИ II, кв. 2 по ПР на м."Летищен комплекс - София", застр. площ 1 224 m2, разг. площ 1 824 m2, четири самолетни тренажора

2013 г. Хангар 1А за поддръжка и ремонт на самолети на Луфтханза техник София, Летище София, застр. площ 2065 m2, разг. площ 8 184 m2, една ремонтна самолетна стоянка

2012 г. Хангар 2 и 2-разширение за поддръжка и ремонт на самолети на Луфтханза техник София, Летище София, офисна част от 4214 m2, застр. площ 5 272 m2, разг. площ 8 184 m2, две ремонтни самолетни стоянки

2009 г. Централен склад на BILLA гр. Елин Пелин, застр. площ 16 638 m2, разг. площ 19 605 m2, 52 докинг станции, 44 тир-паркоместа, 74 паркоместа

2006г. Тържище за плодове, зеленчуци и цветя гр. София, кв. Малашевци, застр. площ 9 622 m2, 8 тир паркоместа, 12 товарни портала


Публикации:


По-важни публикации:

Публикация в сборник от доклади „Villes en transformation: défis, (pré)visions, perspectives | Changing Cities: Challenges, Predictions, Perspectives

Svetoslava ANDREYCHIN, "CONTEMPORARY INDUSTRIAL ARCHITECTURE IN THE CITIES", June 2022, Publisher: Éditions NBU | NBU Press ISBN: 978-619-233-121-4

Публикация в Сборник от поредицаца: Студентски образователни и научни форуми със статия "Методическо изследване при практическата работа със студенти в програма Архитектура на НБУ. Андрейчин, Св. 2019, София. ISSN 1314-6572

Публикация в „Сборник с научни публикации“ на департаменти „Дизайн“, „Архитектура“ и „Изящни изкуства“ – бр. 5/2017-18

Андрейчин Св., "Индустриални пространства", Издателство на НБУ, гр. София, 2019г., ISSN: 1314–7188

Доклад международна кнференция БАЛКАНКОЛОР 2017 “ЦВЯТ ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ” организирана от "Група цвят България"

статия на тема "ЦВЕТОВЕТЕ В СЪВРЕМЕННАТА ИНДУСТРИАЛНА АРХИТЕКТУРА", публикувана в СБОРНИК СТАТИИ - ISSN 1313-4884 / 2017г - издател "Група цвят България"

Статия „Как се възприема индустриалната архитектура в България? Паралел със съвременни реализации по света.“ Публикувана в том 3 на Годишника „Сборник с научни публикации 3/2014“ на департаменти Архитектура, Дизайн и Изящни изкуства в НБУ- 2014-2015г.

Научен доклад на тема тема „ Характерни примери на съвременната индустриална архитектура - анализ“

Изнесен на конференция на НБУ на тема „Сравнителен анализ на архитектурните явления – традиции и съвременност“, проведена на 12.12.2011г. – в рамките на ФЕСТ-2011 – образование, обучение, резултати“

Курсове от текущия семестър: