Електронен каталог

гл. ас. д-р Явор Жаблянов

гл. ас. д-р Явор Жаблянов
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
02/8110599
Приемно време:
Вторник 14:45-16:45 614 II Корпус
Сряда 13:00-15:00 614 II Корпус
Електронна поща: zhablyanov@nbu.bg Онлайн

Професионална автобиография:


Основни изследователски интереси в областта на:

двуизмерно и триизмерно компютърно CAD проектиране и визуализация.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: 

графичен дизайн, предпечатна подготовка, фотография, видеообработка, мултимедийя, постпродукция, компютърна анимация, web анимация.


Публикации:


"Lighting Design of Hotels and Hotel Complexes" - Втора международна конференция „Икономика, мениджмънт и туризъм“, Югозападен университет "Неофит рилски", 06-08.05.2011 г., ISSN 1314-3557

"Компютърно проектиране в дизайна – история, развитие, тенденции" - Научна конференция „Дизайн и архитектура – теория, практика и взаимодействие“, НБУ, 15.06.2011 г.

"Използване на фотометрични изтточници на светлина при триизмерна визуализация на архитектурни обекти" - Сборник научни публикации 1/2012, Нов български университет, Департамент "Дизайн и архитектура", ISSN 1314-7188

"Физиология на визуалното възприятие" - Сборник научни публикации 2/2013, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Принципи на осветлението с Mental Ray" - Сборник научни публикации 2/2013, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Видове източници на светлина, използвани в интериора" - Сборник научни публикации 3/2014, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Компютърно моделиране на триизмерни обекти и пространства" - Сборник научни публикации 4/2015, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Визуализация на продуктов дизайн в 3D Studio MAX или как се прави виртуално фотостудио" - Сборник научни публикации 5/2017-2018, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

"Нови технологии за реалистична триизмерна визуализация" - Сборник научни публикации 6/2019-2020, Нов български университет, Департамент "Дизайн", ISSN 1314-7188

Курсове от текущия семестър: