Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Магистърската програма ‚Археология на Балканите и Източното Средиземноморие“ е изготвена заедно с Фондация „Балканско наследство“ (ФБН) и е насочена най-вече към чуждестранни англоезични студенти, които идват в България на археологически стажове на ФБН и изявяват желание да придобият по-дълбоки знания по археология на Балканите и Източното Средиземноморие.

Програмата е на английски език и част от аудиторните ? курсове се предлагат онлайн, чрез платформата на НБУ ‚Виртуална класна стая‘. Това позволява на студенти, които нямат възможност да пребивават в България две години, да се запишат в програмата. Два задължителни летни археологически стажа и специализирани курсове в Лабораторията по археометрия и експериментална археология на НБУ, които се предлагат в края на втори и четвърти семестър, когато студентите идват в България за стажовете си, са гаранция за солидно практическо обучение по най-нови методи в анализа на археологически обекти и артефакти.

Онлайн платформата позволява да бъдат привлечени и външни преподаватели от университети във Великобритания, САЩ и Австралия, чиито курсове са гаранция за интернационалния облик на програмата.

Освен археологически курсове, програмата включва курсове по Географски информационни системи и ортофотография, които се прилагат в редица сфери извън археологическите изследвания

прочети още
Археология на Балканите и Източното Средиземноморие (на английски език)
 • доц. д-р Боян Думанов ARHM015 Археология на Югоизточна Европа през средните векове. България и Византия
 • доц. д-р Майя Василева ARHM007 Тракийска култура през 7.-1. в пр. Хр.
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHM020 Древни икономики
 • Adela Sobotkova   ARHM004 Археология на древните социални организации
 • Angela Pencheva   ARHM007 Тракийска култура през 7.-1. в пр. Хр.
 • Bisserka Gaydarska   ARHM014 Археология на идентичността
 • Bogdan Athanassov   ARHM002 Праистория на Източното Средиземноморие и съседните райони. Общи тенденции и регионални процеси ARHM004 Археология на древните социални организации ARHM006 Как да напишем хубав археологически текст ARHM011 Анализ и документация на археологически артефакти (керамика, метал, монети, епиграфски надписи) ARHM012 Полева дейност ARHM018 Археологическа практика
 • Boyan Dumanov   ARHM006 Как да напишем хубав археологически текст ARHM009 Балканският полуостров и Източното Средиземноморие през късната античност ARHM011 Анализ и документация на археологически артефакти (керамика, метал, монети, епиграфски надписи)
 • Dragomir Garbov   ARHM005 Подводна археология на Западното Черноморие
 • Ilian Boyanov   ARHM006 Как да напишем хубав археологически текст ARHM008 Археология на Римска Мизия, Тракия и Македония ARHM011 Анализ и документация на археологически артефакти (керамика, метал, монети, епиграфски надписи) ARHM016 Рефлексно-трансформационна фотография в археологията
 • Ivan Gatsov   ARHM002 Праистория на Източното Средиземноморие и съседните райони. Общи тенденции и регионални процеси ARHM010 Анализ и документация на каменни артефакти
 • Ivan Vassilev   ARHM012 Полева дейност ARHM015 Археология на Югоизточна Европа през средните векове. България и Византия ARHM018 Археологическа практика
 • John Chapman   ARHM001 Археологическа теория през 21 в. сл. Хр.
 • John Gorczyk   ARHM003 Социална зооархеология на югоизточна Европа, източното Средиземноморие и Анатолия
 • Miglena Raykovska   ARHM016 Рефлексно-трансформационна фотография в археологията
 • Nayden Prahov   ARHM005 Подводна археология на Западното Черноморие
 • Orlene McIlfatrick ARHM002 Праистория на Източното Средиземноморие и съседните райони. Общи тенденции и регионални процеси
 • Petranka Nedelcheva   ARHM002 Праистория на Източното Средиземноморие и съседните райони. Общи тенденции и регионални процеси ARHM006 Как да напишем хубав археологически текст ARHM010 Анализ и документация на каменни артефакти
 • Zhivko Uzunov   ARHM006 Как да напишем хубав археологически текст ARHM007 Тракийска култура през 7.-1. в пр. Хр. ARHM011 Анализ и документация на археологически артефакти (керамика, метал, монети, епиграфски надписи) ARHM017 Географски системи в археологията
 • Филип Уотсън ARHM005 Подводна археология на Западното Черноморие ARHM020 Древни икономики