Уеб дизайн и графична реклама

Кратко представяне на програмата:

Уеб дизайнът и графичната реклама са важна част от визуалното представяне на информацията и важна част от съвременната комуникация. Програмата е насочена към усвояването на нов и модерен визуален език, свързан с принципите в дизайна, композицията, цвета, типографията и други важни елементи на визуалната грамотност.

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща история на изобразителното изкуство, Древните цивилизации, Култура и семиотика, Човешка култура, Антропология, практически курсове като - Изобразителна методика на дизайна, Форма и цвят в дизайна, Фотографски практики, Илюстрация и др. През третата и четвъртата година „Уеб дизайн и графична реклама“ е със специализирани и практически курсове към програмата, извънаудиторни учебни форми и стаж.

прочети още
Уеб дизайн и графична реклама
 • проф. Сергей Игнатов, д.н. GENB036 Древните цивилизации
 • проф. д-р Борис Сергинов INTB105 Формоизграждане - пластични феномени WEBB508 Въведение в уеб дизайна и рекламата WEBB801 Съвременни концепции в дизайна WEBB815 Стаж II
 • проф. д-р Веселина Манева ARTB299 Законодателство в изкуството и дизайна
 • проф. д-р Елена Тодорова MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част WEBB308 Уеб дизайн и графична реклама в масовата култура
 • проф. д-р Емилия Панайотова MODB102 Изобразителна методика на дизайна - I част MODB103 Експериментални рисунки - I част MODB202 Изобразителна методика за дизайна - II част MODB203 Експериментални рисунки - II част
 • проф. д-р Лидия Денкова GENB029 Естетика и теория на изкуството
 • проф. д-р Магдалена Елчинова GENB011 Антропология
 • проф. д-р Пламен Цветков INTB107 Функционална обвързаност на формоизграждането
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов WEBB701 Динамика в уеб – JAVA script WEBB716 Проект: JAVA script
 • доц. д-р Георги Петров WEBB502 Създаване на уеб страници HTML WEBB516 Проект: Създаване на уеб страници HTML WEBB601 Практики в уеб дизайна и новите медии – II част WEBB604 Стилизиране на уеб страници CSS WEBB608 Креативност и дизайн процес WEBB618 Проект: Стилизиране на уеб страници CSS WEBB701 Динамика в уеб – JAVA script WEBB707 Създаване на Уеб платформи за изкуство WEBB716 Проект: JAVA script WEBB717 Проект: Уеб платформа за изкуство WEBB803 Уеб форми и функционалност WEBB816 Проект: Уеб форми и функционалност
 • доц. д-р Иво Попов INTB105 Формоизграждане - пластични феномени WEBB101 Форма и цвят в дизайна – I част WEBB202 Форма и цвят в дизайна – II част WEBB305 Визуализация на дизайнерски продукт WEBB405 Функционална обвързаност на формоизграждането WEBB407 Графично оформление на опаковки WEBB610 Дизайн на външна реклама WEBB715 Стаж І WEBB815 Стаж II
 • доц. д-р Илия Кожухаров WEBB103 Форми, функционалност и онлайн логика – I WEBB205 Форми, функционалност и онлайн логика – II част
 • доц. д-р Ирена Бокова GENB011 Антропология
 • доц. д-р Ралица Стефанова WEBB201 Перспектива във визуалните изкуства WEBB507 Развитие на дизайна – ХХI век WEBB605 Тенденции в графичния дизайн
 • доц. д-р Софрони Върбев WEBB606 Предпечат WEBB616 Проект: Предпечат
 • доц. д-р Татяна Шалганова GENB030 История на изобразителното изкуство
 • доц. Борис Данаилов GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. Биляна Калоянова, д.н. WEBB507 Развитие на дизайна – ХХI век WEBB702 Символи и знаци в дизайна – І част WEBB802 Символи и знаци в дизайна – ІI част
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров GENB030 История на изобразителното изкуство
 • гл. ас. д-р Евелина Гебрева WEBB702 Символи и знаци в дизайна – І част WEBB801 Съвременни концепции в дизайна WEBB802 Символи и знаци в дизайна – ІI част
 • гл. ас. д-р Лиляна Караджова WEBB302 Фотографски техники и практики - I част WEBB402 Фотографски техники и практики – II част WEBB509 Фотографията в рекламния дизайн – I част WEBB609 Фотографията в рекламния дизайн – II част
 • гл. ас. д-р Петко Якимов WEBB404 Adobe Premiere и After effect WEBB707 Създаване на Уеб платформи за изкуство WEBB710 Инфографика WEBB808 Изкуството и дигиталните технологии
 • гл. ас. д-р Румен Кожухаров WEBB305 Визуализация на дизайнерски продукт WEBB307 Компютърно двуизмерно проектиране: Illustrator WEBB515 Практика - I част WEBB615 Практика - II част
 • гл. ас. д-р Руслан Лозев INTB105 Формоизграждане - пластични феномени WEBB101 Форма и цвят в дизайна – I част WEBB201 Перспектива във визуалните изкуства WEBB202 Форма и цвят в дизайна – II част WEBB405 Функционална обвързаност на формоизграждането WEBB508 Въведение в уеб дизайна и рекламата
 • гл. ас. д-р Станислав Богданов WEBB102 Въведение в социалните медии, блогове, влогове и платформи WEBB502 Създаване на уеб страници HTML WEBB516 Проект: Създаване на уеб страници HTML WEBB604 Стилизиране на уеб страници CSS WEBB618 Проект: Стилизиране на уеб страници CSS
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова WEBB708 Маркетинг стратегии и уеб дизайн
 • гл. ас. д-р Стоян Бунджулов WEBB101 Форма и цвят в дизайна – I част WEBB104 Компютърно проектиране: Photoshop WEBB204 Дизайн на среда, предмети и обекти в компютърните игри WEBB304 Изграждане и развитие на персонаж за дигитални игри WEBB408 Дизайн и работа с платформата WordPress WEBB503 Планиране и изграждане на графичен потребителски интерфейс UI/UX WEBB517 Проект: Създаване на запазена марка – лого и визуална идентичност WEBB703 Криейтив плакат и визуален бранд WEBB715 Стаж І WEBB809 Дизайн на печатни и уеб продукти WEBB815 Стаж II WEBB817 Проект: Дизайн на печатни и уеб продукти
 • гл. ас. д-р Яна Василева WEBB203 Компютърни техники WEBB204 Дизайн на среда, предмети и обекти в компютърните игри WEBB301 Илюстрация - І част WEBB303 Шрифт – I част WEBB304 Изграждане и развитие на персонаж за дигитални игри WEBB401 Илюстрация - ІІ част WEBB406 Шрифт – II част WEBB407 Графично оформление на опаковки WEBB504 Векторна уеб и рекламна графика – Adobe Illustrator WEBB505 Създаване на запазена марка – лого и визуална идентичност WEBB510 Типография в рекламния дизайн - І част WEBB517 Проект: Създаване на запазена марка – лого и визуална идентичност WEBB616 Проект: Предпечат WEBB703 Криейтив плакат и визуален бранд WEBB815 Стаж II
 • ас. д-р Мария Миличин WEBB515 Практика - I част WEBB603 Цветът в дизайна и рекламата WEBB615 Практика - II част WEBB704 Дизайнът в дигиталните изкуства
 • ас. Мартин Стойчев WEBB103 Форми, функционалност и онлайн логика – I WEBB204 Дизайн на среда, предмети и обекти в компютърните игри WEBB205 Форми, функционалност и онлайн логика – II част WEBB304 Изграждане и развитие на персонаж за дигитални игри
 • д-р Вероника Якимова WEBB506 Моден дизайн – създаване на моден сайт WEBB602 Интериорен дизайн – създаване на сайт
 • д-р Евгения Цанкова WEBB603 Цветът в дизайна и рекламата WEBB702 Символи и знаци в дизайна – І част WEBB802 Символи и знаци в дизайна – ІI част
 • д-р Кремена Георгиева WEBB708 Маркетинг стратегии и уеб дизайн
 • д-р Людмил Дуриданов WEBB102 Въведение в социалните медии, блогове, влогове и платформи WEBB705 Дизайн за потребителя
 • д-р Николай Пачев WEBB608 Креативност и дизайн процес
 • Богомил Александров WEBB711 Въведение в SEO оптимизацията I част WEBB818 Въведение в SEO оптимизацията – ІІ част
 • Венцислав Йорданов INTB107 Функционална обвързаност на формоизграждането
 • Елена Вутова WEBB505 Създаване на запазена марка – лого и визуална идентичност WEBB607 Дизайн на книга и печатни материали
 • Иван Гинев WEBB501 Практики в уеб дизайна и новите медии – I част WEBB601 Практики в уеб дизайна и новите медии – II част
 • Мария Видева WEBB307 Компютърно двуизмерно проектиране: Illustrator WEBB403 Дизайн на портфолио WEBB510 Типография в рекламния дизайн - І част WEBB605 Тенденции в графичния дизайн WEBB804 Продуктов дизайн – създаване на сайт
 • Тереза Тасева WEBB709 Графичната комуникация –творчески процес, теория и практика – І част WEBB807 Графичната комуникация –творчески процес, теория и практика –