Театър - учене в трупа

Кратко представяне на програмата:

Предлаганата minor-програмата-втора специалност е уникална по своя характер, тъй като дава възможност на студента да проследи и вземе участие в етап или в пълен репетиционен процес. Така студентът ще проследи театралните практики от етап актьорски тренинг и работа с глас и тяло , през работа с предварително избран или създаден от него текст до изграждане на завършен театрален продукт, включен в репертоара на Университетски театър

През целия период на обучение студентът е подкрепян и участва процеса наравно с студенти по актьорско майсторство и професионални актьори и режисьори.

Получените от студента компетенции могат да му послужат както в пряка бъдеща театрална дейност, така и за развиване на комуникационни и презентационни умения в основната му професия

Екипът от артисти-преподаватели, който предлага програмата, е един от най- ярките представители на съвременното театрално изкуство у нас и е гаранция за въвличане на студента в изследване и развиване на съвременен театрален език

Във всеки семестър се изучава по три специализирани, професионални курса, по три кредитни, извънаудиторни учебни форми, както и един творчески проект, който дава 12 кредита.

прочети още
Театър - учене в трупа
  • проф. Виолета Дечева, д.н. THEB907 Семинар: Класическа драматургия THEB990 Драматичен и постдраматичен театър І част-методи и пиеси
  • проф. Цветана Манева TEAB625 Диалог
  • доц. д-р Анна Пампулова TEAB833 Движенченски театър
  • доц. д-р Антоанета Петрова TEAB523 Импровизационен и игрови театър TEAB623 Импровизационен и игрови театър TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB722 Динамика на театралната форма TEAB801 Морфология на театралната форма TEAB821 Образователен театър THEB013 Практика "Актьорски автотренинг - втора част" THEB014 Практика "Актьорски автотренинг - трета част" THEB015 Проект "Текст-действие-текст" THEB018 Проект "Спектакъл" THEB027 Проект: Театрални игри - театър без актьор и без зрител THEB542 Практика: Актьорски автотренинг - І част THEB612 Практика: Практически курс (тренинг) за спонтанност THEB806 Проект: Актьорски техники THEB936 Практика "Актьорски техники" THEB942 Проект "Актьорски техники"
  • доц. д-р Ася Иванова TEAB524 Актьорска партитура THEB015 Проект "Текст-действие-текст" THEB016 Проект "Малка театрална форма" THEB542 Практика: Актьорски автотренинг - І част THEB808 Проект: Звукови техники THEB937 Практика: Алтернативни театрални форми THEB938 Практика: Звукови техники THEB966 Практика: Театрален спектакъл по класическа драматургия
  • доц. д-р Възкресия Вихърова TEAB702 Автобиографичен пърформанс TEAB721 Драматургия и композиция THEB015 Проект "Текст-действие-текст" THEB016 Проект "Малка театрална форма" THEB018 Проект "Спектакъл" THEB027 Проект: Театрални игри - театър без актьор и без зрител THEB937 Практика: Алтернативни театрални форми
  • доц. Зарко Узунов TEAB722 Динамика на театралната форма TEAB801 Морфология на театралната форма THEB015 Проект "Текст-действие-текст" THEB018 Проект "Спектакъл" THEB027 Проект: Театрални игри - театър без актьор и без зрител