Изкуствознание и визуални изследвания

Програмна схема

Изкуствознание и визуални изследвания

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)