Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Програмна схема

Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Английски език

Всички специализации

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове