Електронен каталог

гл. ас. д-р Радостина Антонова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Телефон:
+359 888 77 02 81
Приемно време:

Професионална автобиография:


Повече информация - https://knowhowcentre.nbu.bg/faculty/radostina-antonova/


Публикации:


Курсове от текущия семестър: