Електронен каталог

ас. Цвета Каменски

ас. Цвета Каменски
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
0884675190
Приемно време:

Професионална автобиография:


Цвета Каменски е докторант на НБУ - Логопедия.

Тесните интереси на Цвета са в областта на психолингвистиката,рана детска интервенция и превенция на комуникативни нарушения, билингвизъм и невербална комуникация, както и ролята и развитието на комуникативните умения при деца с разстройства от аутистичния спектър, обучение на родители.

Консултант на Уницеф - родителски програми, подпомага адаптирането и провеждането на няколко такива за/ в България.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: