Електронен каталог

доц. д-р Александър Димов

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Информатика
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


ДЕКЕМВРИ 2012 – ДО СЕГА - Доцент

Катедра Софтуерни технологии, Факултет по Математика и Информатика,

СУ „Св. Кл. Охридски”, София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 2

______________________________________________________________________

ФЕВРУАРИ 2010 – ДЕКЕМВРИ 2012 - Гл. Асистент

Катедра Софтуерни технологии, Факултет по Математика и Информатика,

СУ „Св. Кл. Охридски”, София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 2

______________________________________________________________________

ОКТОМВРИ 2008 – ФЕВРУАРИ 2010 - Асистент

Катедра Софтуерни технологии, Факултет по Математика и Информатика,

СУ „Св. Кл. Охридски”, София, бул. „Цариградско шосе” 125, бл. 2

______________________________________________________________________

ЮЛИ 2006 – СЕПТЕМВРИ 2008 - Научен сътрудник

Научно-изследователски сектор, СУ „Св. Кл. Охридски”,

София, бул. „Драган Цанков” 8

______________________________________________________________________

ОКТОМВРИ 2005 – ЮЛИ 2006 - Специалист

Институт по паралелна обработка на информацията, Българска академия на науките

София, ул. „акад. Г. Бончев” 25 А

Основни задачи: Административна поддръжка и програмиране на ГРИД системи


Публикации:


Курсове от текущия семестър: