Електронен каталог

проф. д-р Евгений Кръстев

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Информатика
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


http://www.fmi.uni-sofia.bg/en/lecturers/it/eck


Публикации:


http://www.fmi.uni-sofia.bg/en/lecturers/it/eck

Курсове от текущия семестър: